Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postępowanie egzekucyjne

Właściwość w postępowaniu egzekucyjnym

Sprawy z zakresu egzekucji należą zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego do Sądów Rejonowych oraz Komorników. Od pewnego czasu wierzyciel może wybrać Komornika, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjnego dotyczące jego wierzytelności, z pewnymi wyjątkami (np. w przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest Komornik miejsca położenia rzeczy). Czynności w postępowanie egzekucyjnym wykonuje co do zasady Komornik, niektóre zaś pozostają we właściwości Sądu. Komornik w celu uzyskania informacji dotyczących majątku i dochodów dłużnika może zasięgać informacji u organów administracji publicznej i innych podmiotów, a także u samego dłużnika. Nieudzielenie takich informacji może skutkować nałożeniem przez organ egzekucyjny grzywny. W razie potrzeby Komornik może też korzystać z asysty policji. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i przysługuje mu z tego tytułu ochrona.

Skarga na czynności Komornika

Jeżeli dłużnik jest niezadowolony z czynności podejmowanych przez Komornika ma prawo do złożenia skargi do Sądu Rejonowego w obrębie, którego działa Komornik. Ten środek zaskarżenia wnosi się w terminie 7 dni od dokonania czynność przez Komornika. Niektóre czynności w postępowaniu egzekucyjnym może wykonywać również asesor komorniczy, czyli osoba po zdanym egzaminie komorniczym lub z niego zwolniona, a także aplikant komorniczy, czyli osoba w trakcje aplikacji komorniczej. Co ciekawe obecnie każdy aplikant komorniczy posiada wykształcenie prawnicze, takiego wykształcenia nie posiada natomiast każdy Komornik (ok. 30 % Komorników nie posiada wykształcenia prawniczego). Wniesienie skargi na czynności Komornika nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Sąd jednak jeżeli uzna to zasadne może, ale nie musi wstrzymać tego postępowania. Wstrzymanie postępowanie nie następuje więc z mocy prawa w skutek wniesienia skargi, lecz potrzebna jest w tym zakresie decyzja Sądu. Koszty postępowania egzekucyjnego co do zasady pokrywa dłużnik. Strona zwolniona z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym korzysta również z tego zwolnienia w postępowaniu egzekucyjnym. W toku postępowania egzekucyjnego zarówno dłużnika jak i wierzyciela może reprezentować adwokat lub radca prawny.

Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Nasza kancelaria zajmuje się również postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika sądowego. Radca prawny reprezentuję zarówno dłużników jak i wierzycieli w toku ww. postępowania. W szczególności pomoc prawna polega w tym przypadku na przygotowania wniosków o wszczęcie egzekucji oraz przygotowywaniu i wnoszeniu skarg na czynności Komornika. Zapraszamy do kontaktu podmioty z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa, Jarosławia oraz Przemyśla i Przeworska.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus