Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postępowanie pojednawcze w sprawach pracowniczych

Ugoda w sprawie pracowniczej 

W zakresie stosunków pracy często dochodzi do powstawania sporów pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Są to szczególnego rodzaju spory, bowiem jedna z ich stron, tj. pracownik najczęściej znajduje się na znacznie słabszej pozycji, ze względu na przewagę ekonomiczną drugiej strony. W celu polubownego załatwienia sporów wynikających ze stosunku pracy możliwe jest powołanie komisji pojednawczej. Regulację dotyczące ww. komisji zawiera kodeks pracy. Komisje te są powoływane są co do zasady przez pracodawcę. Pracodawca nie posiada jednak w tym zakresie dowolności bowiem jest zobowiązany do tego, aby uzyskać pozytywną opinię pracowników co do powołania komisji pojednawczej. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy w danym zakładzie pracy działa organizacja związkowa, bowiem wówczas to ta organizacja wspólnie z pracodawcą powołuje komisję pojednawczą. W taki sam sposób jak powołuje się komisję pojednawczą określa się jej zasady działania, tj. zasady i tryb powoływania komisji, czas trwania kadencji oraz liczbę członków komisji.

Kto może być członkiem Komisji pojednawczej? 

Nie każdy może być członkiem komisji pojednawczej. Ograniczenia w tym zakresie mają za zadanie zapewnić, aby komisja pojednawcza działała w sposób jak możliwie bezstronny. Z uwagi na ten fakt członkiem komisji pojednawczej nie może być w szczególności radca prawny zakładu pracy lub pracodawcy, ani też osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy (główny kierownik zakładu). Głównym i podstawowym celem komisji pojednawczej jest zawarcie przez pracownika oraz pracodawcę ugody, tak aby nie było potrzeby kierowania zawisłego sporu do rozstrzygnięcia go przez Sąd co wiąże się dodatkowymi kosztami zarówno dla pracodawcy (opłata sądowa i koszt wynagrodzenia prawnika) oraz pracownika (koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego).

Struktura Komisji pojednawczej 

Na czele komisji pojednawczej stoi przewodniczący. Do pomocy ww. organ ma do dyspozycji zastępców. Organy komisji pojednawczej wybierane są przez członków komisji. Funkcję ww. organu komisji może pełnić wyłącznie jej członek. Niestety powoływanie komisji pojednawczych, zwłaszcza w małych zakładach pracy jest rzadkością co należy ocenić negatywnie, gdyż omówiona powyżej instytucja stanowi czynnik, które w wielu sprawach mógłby prowadzić do zawarcia ugody akceptowanej przez obie ze stron stosunku pracy.

Skutki niezawarcia ugody 

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody przed komisją pojednawczą sprawa może trafić na wokandę Sądu Pracy. W sytuacjach określonych w kodeksie pracy komisja pojednawcza sama przekazuje sprawę do Sądu. W takim przypadku można zgłosić się do Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu, aby uzyskać stosowną poradę prawną lub podpisać pełnomocnictwo dla radcy prawnego.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus