Postępowanie spadkowe

Sprawy spadkowe

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17/4 
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Postępowanie spadkowe 

Po śmierci spadkodawcy nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego, jednak w interesie spadkobierców jest aby takie postępowanie przeprowadzić. Spadek można nabyć z mocy ustawy jako uprawniony krewny bądź powinowaty lub z testamentu. Spadkobierca ma 6 miesięczny termin liczony od dnia otwarcia spadku na złożenie oświadczenie w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Spadek można przyjąć w sposób prosty lub z dobrodziejstwem inwentarza, można również spadek odrzucić, w szczególności gdy jest to czynności racjonalna z uwagi na zadłużenie majątku spadkowego.

Dział spadku

Postępowanie spadkowe nie jest równoznaczne z działem spadku czyli podziałem majątku spadkowego. Postępowanie spadkowe możemy przeprowadzić u notariusza lub w Sądzie. Notarialne poświadczenie dziedziczenia można uzyskać jeżeli nie istnieje spór pomiędzy spadkobiercami i wszyscy osobiście stawią się w Kancelarii notarialnej. Zwykle Kancelarię Notarialne są umiejscowione blisko budynku Sądu, podobnie jest w Jarosławiu, gdzie Kancelarię notarialną można znaleźć nieopodal Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Kancelarię Notarialne znajdują się również w Rzeszowie i Przeworsku. Można również przeprowadzić postępowanie spadkowe w Sądzie, co jest co do zasady mniej kosztownym rozwiązaniem niż wizyta u Notariusza, możliwe jest również całkowite zwolnienie z kosztów sądowych (nie jest to możliwe u Notariusza). W tym celu składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego Sądu Rejonowego przykładowo Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Sądu Rejonowego w Przeworsku, czy Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Możemy również skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który załatwi za nas wszystkie formalności i będzie nas reprezentował w Sądzie.

Podział majątku spadkowego 

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego i uzyskaniu postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku możemy dokonać działu spadku. Działu spadku w niektórych sytuacjach może dokonać również Notariusz, jest to rozwiązanie szybsze, lecz bardziej kosztowne i niestety niemożliwe w każdym przypadku. Aby dokonać sądownie działu spadku należy złożyć wniosek do właściwego Sądu. W tym postępowaniu ze względu na jego skomplikowane charakter pomoc radcy prawnego lub adwokata może okazać się niezbędna, pomimo, iż oczywiście przymus adwokacko-radcowski nie obowiązuje. W toku postępowania Sąd określi wartość schedy spadkowej i podzieli spadek według udziałów przysługujących każdemu ze spadkobierców.  Sąd może również wezwać biegłego rzeczoznawcę majątkowego, który sporządzi operat szacunkowy na okoliczność wartości schedy spadkowej. Możliwe jest aby spadek został fizycznie podzielony lub przyznany tylko niektórym spadkobiercom ze spłatą dla pozostałych.