Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

W jakim przypadku konieczne jest złożenie prywatnego aktu oskarżenia? 

Nie każde w postępowania karne jest zainicjowane przez oskarżyciela publicznego. W niektórych przypadkach to sam pokrzywdzony pełni funkcje oskarżyciela, a w postępowaniu takim nie działa prokurator. W postępowaniu tym stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące postępowania zwyczajnego z uwzględnieniem regulacji szczególnych. Akt oskarżenia w postępowaniu prywatnym nie musi spełniać rygorystycznych wymogów formalnych. Dokument ten powinien być jednak sporządzony w formie pisemnej i zawierać określone przez prawo elementy. Do elementów tych należy, w szczególności wskazanie osoby oskarżonego i zarzucanego mu czynu. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność zabezpieczenia dowodów. Pokrzywdzony nie może dokonać tych czynności samodzielnie. Z uwagi na ten fakt w celu zabezpieczenia dowodów w sprawie pokrzywdzony może zwrócić się do policji, która jest zobowiązana mu pomoc w tym zakresie. W postępowaniach tych w pierwszej kolejności dąży się do, aby strony zawarły porozumienie i doszło do polubownego załatwienia sprawy. Dlatego właśnie rozprawy w postępowaniu prywatno-skargowym są poprzedzone posiedzeniem pojednawczym, które prowadzi sędzia lub referendarz sądowy. Oskarżyciel prywatny powinien stawić się na  posiedzenie pojednawcze, gdyż w przeciwnym przypadku Sąd uznaje się, że oskarżyciel prywatny cofnął akt oskarżenia. W przypadku natomiast gdy w trakcie tego posiedzenia dojdzie do pojednania postępowanie w sprawie zostaje umorzone. W treści ugody strony mogą dojść również do porozumienia w zakresie roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynem będącym przedmiotem postępowania. Akt oskarżenia można cofnąć, ale tylko przed prawomocnym zakończeniem postępowania. Dodatkowo w przypadku gdy rozpoczął się już przewód sądowy konieczna jest również zgoda oskarżonego. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że gdy już rozpoczął się przewód sądowy w interesie oskarżonego może być to, aby udowodnić swoją niewinność.

Wzajemny akt oskarżenia

W postępowaniu prywatnoskargowym oskarżony może złożyć wzajemny akt oskarżenia. W takim przypadku Sąd rozpozna obie sprawy w tym samym postępowaniu. Złożenie takiego aktu oskarżenia nie jest możliwe gdy do sprawy przyłączył się prokurator. Najczęściej jednak ludzie rezygnują z dochodzenia swoich praw w postępowaniu  karnym prywatnoskargowym. Wynika to z faktu, że przestępstwa ścigane w tym trybie cechują się zwykle niskim stopniem szkodliwości społecznej, a postępowanie sądowe wiąże się ze stresem.

Kontakt z Nami

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus