Potrącanie wynagrodzenia pracownika

Wezwanie pracodawcy do dokonania potrąceń

W niektórych sytuacjach pracodawca posiada bezwzględny obowiązek, aby dokonać na wezwanie właściwego organu potrąceń wynagrodzenia pracownika. W niektórych natomiast przypadkach do pracodawcy należy wybór, czy dokona przedmiotowych potrąceń. W niniejszym artykule zostanie omówiona kwestia fakultatywnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Fakulatywne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Fakultatywnego potrącenia z wynagrodzenia pracownika można dokonywać na rzecz samego pracodawcy lub tez podmiotów trzecich. Dla przykładu pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika szkodę, którą pracownik ten wyrządził, a obowiązek pracownika do naprawienia szkody nie został stwierdzony prawomocnym wyrokiem Sądu. W takiej sytuacji nie ma możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, jeżeli jednak pracownik wyrazi na to zgodę nawet bez wyroku Sądu mogą być dokonywane stosowne potrącenia. W takim jednak przypadku pracownik ma prawo w każdej chwil zgodę odwołać, i decyzja w tym zakresie jest dla pracodawcy wiążąca. W przypadku natomiast gdy potrącenia są dokonywane na rzecz podmiotu trzeciego, np. banku ww. podmiot trzeci powinien złożyć pracodawcy stosowną zgodę pracownika. Dodatkowo, aby upewnić się czy zgoda taka nie została odwołana pracodawca powinien zwrócić się do pracownika o udzielenie informacji w tym zakresie. W doktrynie przyjmuje się, że w każdym przypadku, nawet gdy potrącenia fakultatywne są dokonywane na rzecz podmiotów trzecich to do pracodawcy należy decyzja czy takich potrąceń dokona. Takiego rodzaju potrącenie nie jest obowiązkiem pracodawcy, a jedynie uprawnieniem z którego nie musi korzystać. Zasadniczo w przypadku gdy potrącenie ma być dokonane na rzecz podmiotu trzeciego pracodawca nie będzie zainteresowany dokonaniem takiego potrącenie. Nie mniej jednak banki w umowach kredytowych bardzo często żądają oświadczenia dłużnika, że wyrażą zgodę na przedmiotowe potrącenia. Oświadczenie takie daje w gruncie rzeczy bankowi jedynie iluzoryczną ochronę, wobec faktu, iż w każdym przypadku pracodawca może odmówić takiego potrącenia bez podania przyczyny. W doktrynie podnosi się, ze rozwiązania w tym zakresie są niespójne, a intencja prawodawcy nie sprecyzowana w należyty, jednoznaczny sposób. W przypadku powzięcia wątpliwości warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego

Jeżeli jesteś pracodawcą lub pracownikiem, który ma wątpliwości co do zasadności dokonanych potrąceń zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zachęcamy również do lektury innych artykułów znajdujących się na niniejszym blogu.