Potrącenie z wynagrodzenia

Kiedy pracodawca może potrącić wynagrodzenie? 

Pracodawca nie może w sposób dowolny potrącać z wynagrodzenia pracownika należności, nie może też potrącać każdej należności. Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie gwarantowanej przepisami kodeksu pracy. Pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika wyłącznie sumy egzekwowane na zaspokojenie tytułów wykonawczych, zaliczki wypłacone pracownikowi oraz kary pieniężne. Tytułami  wykonawczymi są w szczególności orzeczenia zaopatrzone w klauzulę wykonalności, które nakazują dłużnikowi zapłatę określonej sumy pieniężnej. W przypadku gdy o prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych pracownikowi można potrącić maksymalnie trzy piąte wynagrodzenia, w pozostałych przypadkach połowę, z tym że kary pieniężne mogą być potracone do wysokości 10 procent wynagrodzenia, zaś w przypadku zaliczek pieniężnych wolna jest kwota 25 procent wynagrodzenia. Niezależnie od tego pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika ani złotówki do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Potrącenia w przypadku umów zlecenia 

W przypadku umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło, umowa zlecenia czy umowa o świadczenie usług rozliczana zwykle na podstawie faktury VAT sytuacja wygląda inaczej. Nie są to umowy o pracę, dlatego wynagrodzenie z ich tytułu nie podlega ochronie przewidzianej w kodeksie pracy. Nie jest to jednak zasada bezwzględna, bowiem występuje od niej wyjątek. Jeżeli umowa cywilnoprawna stanowi jedyny dochód dłużnika i polega na wykonywaniu świadczeń powtarzających się umowa taka podlega ochronie w zakresie wynagrodzenia według przepisów prawa pracy.

Kiedy pracodawca nie może dokonać potrącenia? 

Warto pamiętać, ze pracodawca nie może potrącać z wygrodzenia za pracę innych niż wymienione w kodeksie pracy wierzytelności, ponieważ przedmiotowy katalog jest zamknięty. Bardzo często pracodawcy potrącają z wynagrodzenia za pracę wartość szkody wyrządzonej przez pracownika. Jest to zachowanie niezgodne z prawem i uzasadnia pozew pracownika o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Pomoc prawna dla pracodawców

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz doradzić się jak w prawidłowy i zgodny z prawem sposób dokonać potrącenia pieniężnego wynagrodzenia pracownika spytaj radcy prawnego lub adwokata. Również  gdy jesteś pracownikiem i masz wole aby zweryfikować poprawność takiego potracenia skontaktuj się z prawnikiem. Zapraszamy do naszej Kancelarii w mięście Jarosław, Przeworsk oraz Rzeszów. Chętnie Ci pomożemy w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania, bowiem jesteśmy właśnie po to aby pomagać klientom indywidualnym oraz biznesowym głównie z Powiatu Jarosławskiego, Rzeszowskiego oraz Przeworskiego.