Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Pozwanie członka zarządu

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 

Przedsiębiorcy prowadzą działalności gospodarcze w różnych formach. W przypadku prowadzenia ww. działalności na dużą skalę przedsiębiorcy dążą do tego aby odseparować swój majątek osobisty od majątku swojego przedsiębiorstwa. Właśnie temu służy instytucja spółki prawa handlowego. W przypadku gdy przedsiębiorca jest właścicielem czyli wspólnikiem bądź akcjonariuszem takiej spółki nie odpowiada on za zaciągnięte przez tę spółkę zobowiązania, gdyż spółka ta jest osobą prawną, podmiotem prawa niezależnym od swoich wspólników, bądź akcjonariuszy.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania? 

W niektórych przypadkach możliwe jest natomiast zaistnienie sytuacji, że członek zarządu będzie odpowiadał za zobowiązania spółki. Dzieje się tak, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Sytuacja taka nastąpi przede wszystkim gdy spółka stała się niewypłacalna. Dla przykładu jeżeli spółka zaciągnęła zobowiązania na bardzo wysoką kwotę i nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek zaspokojenia przez wierzycieli, gdyż już nie posiada ona majątku uważa się ww. spółkę z za niewypłacalną. Najlepiej gdy wierzyciel w takim przypadku złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które zostanie umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. W takim przypadku wierzyciel będzie jednak dysponował postanowieniem Komornika, które będzie stanowiło dowód na okoliczność, że egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna. Teoretycznie jednak nie ma obowiązku wszczynania takiego postępowania, gdyż wierzyciel może udowodnić, że egzekucja byłaby bezskuteczna innymi dowodami jednak jest to znacznie trudniejsze. Kosztami postępowania egzekucyjnego, w tym wynagrodzeniem adwokata lub radcy prawnego reprezentującego wierzyciela zostanie obciążony dłużnik nawet jeżeli postępowanie zostanie umorzone jako bezskuteczne. Kolejnym etapem jest złożenie odpowiedniego powództwa do Sądu, do którego należy dołączyć dowód na okoliczność bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki oraz tytuł wykonawczy, tj. nakaz zapłaty bądź orzeczenie Sądu zobowiązujące dłużnika do zapłaty. Nie istnieje natomiast możliwość uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko członkowi zarządy poprzez wykazanie bezskuteczności egzekucji w stosunku do spółki, gdyż ta procedura jest zarezerwowana dla innych stanów faktycznych, np. przejście obowiązków na spadkobierców, czy cesja wierzytelności. Natomiast w przypadku odpowiedzialności członka zarządu nie można mówić o automatycznych przejściu zobowiązań spółki na inny podmiot. W pozwie należy podać również adres zamieszkania członka zarządu, który jest podany w aktach rejestrowych.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom z całej Polski, ze szczególnym uwzględniłem miasta Jarosławia, Przeworska oraz Rzeszowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus