Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Praca w soboty i niedziele

Regulacje dotyczące pracy w soboty i niedziele

Praca w soboty i niedziele przez pracownika wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Kwestie te reguluje kodeks pracy, warto pamiętać, że w umowie o pracę nie mogą znaleźć się postanowienia mniej korzystne dla pracownika niż w przepisach powszechnie obowiązującego prawa pracy. Taki stan regulacji prawnym wynika z faktu, że pracownik jest słabszą strona stosunku pracy.

Dodatek za pracę w sobotę

Za prace w soboty pracownikowi oprócz należnego za ten dzień wynagrodzenia przypada dodatek za pracę w soboty. Dodatek ten stanowi 50 procent wynagrodzenia. Natomiast za pracę w niedziele pracownikowi poza zasadniczym wynagrodzeniem przysługuje dodatek w wymiarze 100 % wynagrodzenia. Pracownik nie może zrzec się tego świadczenia, jednak na wniosek pracownika lub z własnej inicjatywy pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego od pracy. Pracownikowi należy się dzień wolny od pracy w takim przypadku niezależnie od liczby godzin przepracowanych w sobotę lub w niedzielę. Pracodawca musi w takiej sytuacji udzielić dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego pracownika. Jeżeli pracodawca udzieli pracownikowi dnia wolnego od pracy za prace w soboty lub niedziele pracownikowi nie przysługuje już dodatek, o którym mowa powyżej. Dodatkowe świadczenia związane z pracą w sobotę oraz niedziele nie przysługują pracownikowi zatrudnionemu w systemie pracy weekendowej. W takim systemie pracy świadczenie pracy odbywa się wyłącznie w piątki, soboty i niedziele. Zatrudnienie wyłącznie w tych dniach jest konieczne między innymi w przypadkach pracodawców zajmujących się organizacją wesel. W takim systemie sobota lub tez niedziela jest dla pracownika normalnym dniem pracy. Jeżeli potrzebują państwo poznać więcej szczegółów adekwatnych do konkretnego stanu faktycznego najlepiej zasięgnąć opinii prawnej adwokata bądź radcy prawnego.

Uciążliwość pracy w soboty i niedziele

Należy stwierdzić, że praca w soboty lub w niedziele jest zwykle czymś uciążliwym dla pracownika. Z uwagi na tę okoliczność ustawodawca wprowadza pewne regulacje mające na celu zniechęcenie pracodawców do zatrudniania pracowników w takich dniach. Jeżeli jesteś pracownikiem i twierdzisz, że pracodawca w sposób nieprawidłowy rozliczył twój czas pracy możesz zgłosić się do Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Przeworsku bądź Rzeszowie. W sytuacjach gdy pracodawca narusza prawa pracownika istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do inspekcji pracy, jednak najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do Sądu, oczywiście tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy nie istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy polegająca na dojściu z pracodawcą do porozumienia w zakresie spornych kwestii.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus