Prawnik In-house

Rodzaje obsługi prawnej 

Partnerzy biznesowi korzystają z dwóch podstawowych form stałej obsługi prawnej. Pierwszą z nich jest powierzenie tejże obsługi zewnętrznej Kancelarii, drugą opcją jest zatrudnienie Prawnika na stałe. Korzystanie z zewnętrznej Kancelarii adwokackiej czy też radcowskiej pozwala na szeroką specjalizację w ramach świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych. Natomiast In-house lawyer zapewnia stałą koordynację w zakresie spraw prawnych, w tym postępowań administracyjnych i sądowych.

Zatrudnienie Prawnika wewnętrznego w firmie 

W przypadku Prawnika In-house  osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług (samozatrudnienie). Kluczową jednak cechą takiego stosunku jest to, że Prawnik prowadzi obsługę prawną w siedzibie firmy, a nie w swojej Kancelarii. Dzięki czemu Klient ma cały czas dostęp do Prawnika. Minusem takiego rozwiązania jest to, że zatrudnienie na wyłączność Prawnika skutkuje zmniejszeniem zakresu specjalizacji w ramach świadczenia usług prawnych. Niewątpliwie jest to rozwiązanie co do zasady droższe, zwłaszcza ze względu na fakt, iż Klient musi wówczas zapewnić Prawnikowi stanowisko pracy, w skład którego wchodzą stosunkowo drogie licencje systemy informacji prawnej takie jak LEX, LexPolonica, czy też Lexis. Dodatkowo wówczas to podmiot obsługiwany musi ponosić ryzyko związane z chorobą pracownika, czy też innymi okolicznościami czasowo wyłączającymi świadczenie przez niego pracy.

Dostępność prawnika zewnętrznego 

Natomiast w przypadku powierzenia stałej obsługi prawnej wadą może być zmniejszenie dostępności do Prawnika, który nie wykonuje obowiązków siedzibie Klienta. W takim wypadku jednak Klient czyli podmiot gospodarczy może liczyć na szerszy zakres specjalizacji w zakresie obsługi prawnej, dzięki temu że jego sprawami zajmuje się szersze gremiom prawnicze. W tym przypadku Klient nie ponosi i ryzyka związanego z czasową nieobecnością Prawnika, bowiem to w gestii Kancelarii leży zastąpienie tej osoby kimś innym.

Delegowanie prawnika z zewnętrznej Kancelarii 

Najlepszym z pośród możliwym rozwiązań jest powierzenie stałej obsługi prawnej zewnętrznej Kancelarii, przy jednoczesnym delegowaniu z niej Prawnika to wykonywania obowiązków w siedzibie Klienta. Takie rozwiązanie zapewnia redukcję kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy, jednocześnie gwarantując wysoki stopień specjalizacji usług prawnych związany ze współpracą Prawnika delegowanego z pozostałym  zespołem Kancelarii. Nasza Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie również prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców zarówno w formie zewnętrznej jak i w formie delegowania Prawnika do świadczenia usług w siedzibie Klienta biznesowego.