Prawo celne

Jednolity obszar handlowy Unii Europejskiej 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej łączy Unia Celna. Oznacza to, że obszar UE jest stanowi jednolity obszar handlowy. Z uwagi na ten fakt jakiekolwiek opłaty celne na wewnętrznych granicach UE, n. na granicy polsko-niemieckiej nie są pobierane. Nie dotyczy to oczywiście towarów objętych podatkiem akcyzowym. Na obszarze UE obowiązuje też jednolita taryfa celna, co oznacza, że wszystkie państwa członkowskie stosują wobec państw trzecich jednakowe opłaty celne.

Swobodny przepływ towarów 

Swobodny przepływ towaru oznacza, że możemy zakupić komputer Wielkiej Brytanii, a potem przywieźć go do Polski. Jest to rozwiązanie zrozumiałe i pożyteczne bowiem istnienie barier celnych w sposób niekorzystny wpływa na gospodarkę hamując import towarów. Poza obszarem Unii Europejskiej opłaty celne nadal funkcjonują. W przypadku zatem importu towarów z poza unii celnej powstają obowiązki związane z realizacją procedury celnej. Przede wszystkim należy dokonać zgłoszenia celnego oraz dołączyć niezbędną dokumentację. Najlepiej gdy czynnościami takimi zajmie się agent celny, ewentualnie adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Koniecznym jest również uiszczenie należnego cła oraz innych należności podatkowych, przede wszystkim vatu. Dokonanie tych czynności umożliwia wprowadzenie towaru do obrotu na terytorium Polski. Przedsiębiorcy w celu przeprowadzenia procedury celnej, w związku z jej specyfiką zatrudniają agentów celnych lub powierzają te czynności adwokatom lub radcom prawnym w ramach stałej obsługi prawnej firmy.

Obowiązki celne osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mogą sprowadzić z poza obszaru UE tylko bardzo małe ilości towaru. W takich przypadkach formalnościami związanymi z procedurą celną zajmują się zwykle agenci celni zatrudniani przez spedytorów lub firmy kurierskie. Wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski większej ilości towarów jest zastrzeżone dla zarejestrowanych Importerów w Economic Operators' Registration and Identification. W zależności od rodzaju sprowadzanych towarów koniecznym może być dopełnienie innych procedur uzupełniających oraz uzyskanie stosowanych zaświadczeń, w szczególności bardzo skomplikowane postępowania dotyczą sprowadzania towarów spożywczych, czy wyrobów medycznych. Dzięki informatyzacji w sektorze administracji publicznej większość formalności, (ale oczywiście nie wszystkie) związanych z wprowadzeniem do obrotu towarów z poza UE można załatwić drogą elektroniczną korzystając z podpisu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Natomiast administracja celna zajmuje się głównie weryfikacją zgłoszenia celnego oraz kontroluje ilość oraz wartość sprowadzanych towarów.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jako spedytor lub importer zapraszamy do współpracy, w ramach stałej obsługi prawnej. Kancelaria w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie doradzi Ci w sprawach z zakresu prawa celnego.