Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Prawo celne

Jednolity obszar handlowy Unii Europejskiej 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej łączy Unia Celna. Oznacza to, że obszar UE jest stanowi jednolity obszar handlowy. Z uwagi na ten fakt jakiekolwiek opłaty celne na wewnętrznych granicach UE, n. na granicy polsko-niemieckiej nie są pobierane. Nie dotyczy to oczywiście towarów objętych podatkiem akcyzowym. Na obszarze UE obowiązuje też jednolita taryfa celna, co oznacza, że wszystkie państwa członkowskie stosują wobec państw trzecich jednakowe opłaty celne.

Swobodny przepływ towarów 

Swobodny przepływ towaru oznacza, że możemy zakupić komputer Wielkiej Brytanii, a potem przywieźć go do Polski. Jest to rozwiązanie zrozumiałe i pożyteczne bowiem istnienie barier celnych w sposób niekorzystny wpływa na gospodarkę hamując import towarów. Poza obszarem Unii Europejskiej opłaty celne nadal funkcjonują. W przypadku zatem importu towarów z poza unii celnej powstają obowiązki związane z realizacją procedury celnej. Przede wszystkim należy dokonać zgłoszenia celnego oraz dołączyć niezbędną dokumentację. Najlepiej gdy czynnościami takimi zajmie się agent celny, ewentualnie adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Koniecznym jest również uiszczenie należnego cła oraz innych należności podatkowych, przede wszystkim vatu. Dokonanie tych czynności umożliwia wprowadzenie towaru do obrotu na terytorium Polski. Przedsiębiorcy w celu przeprowadzenia procedury celnej, w związku z jej specyfiką zatrudniają agentów celnych lub powierzają te czynności adwokatom lub radcom prawnym w ramach stałej obsługi prawnej firmy.

Obowiązki celne osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mogą sprowadzić z poza obszaru UE tylko bardzo małe ilości towaru. W takich przypadkach formalnościami związanymi z procedurą celną zajmują się zwykle agenci celni zatrudniani przez spedytorów lub firmy kurierskie. Wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski większej ilości towarów jest zastrzeżone dla zarejestrowanych Importerów w Economic Operators' Registration and Identification. W zależności od rodzaju sprowadzanych towarów koniecznym może być dopełnienie innych procedur uzupełniających oraz uzyskanie stosowanych zaświadczeń, w szczególności bardzo skomplikowane postępowania dotyczą sprowadzania towarów spożywczych, czy wyrobów medycznych. Dzięki informatyzacji w sektorze administracji publicznej większość formalności, (ale oczywiście nie wszystkie) związanych z wprowadzeniem do obrotu towarów z poza UE można załatwić drogą elektroniczną korzystając z podpisu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Natomiast administracja celna zajmuje się głównie weryfikacją zgłoszenia celnego oraz kontroluje ilość oraz wartość sprowadzanych towarów.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jako spedytor lub importer zapraszamy do współpracy, w ramach stałej obsługi prawnej. Kancelaria w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie doradzi Ci w sprawach z zakresu prawa celnego.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus