Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Prawo małżonka do korzystania z mieszkania

Wspólne zamieszkiwanie małżonków 

Małżonkowie zwykle zamieszkują wspólnie w stanowiącym ich własność lub tylko wynajmowanym domu lub mieszkaniu. W niektórych przypadkach właścicielami lub najemcami lokalu są obydwoje małżonków i wówczas co oczywiste zarówno mąż jak i żona mają prawo do korzystania z lokalu oraz obiektów stanowiących jego przynależności. W niektórych sytuacjach jednak to jeden z małżonków dysponuje prawem do lokalu. Dzieje się tak, w szczególności gdy lokal mieszkalny stanowi składnik majątku osobistego jednego z małżonków (dla przykładu został nabyty w drodze darowizny). Podobne wygląda sytuacja gdy tylko jeden z małżonków pozostaje w stosunku najmu.

Prawa drugiego małżonka do lokalu

W przypadku gdy uprawniony do korzystania z budynku mieszkalnego lub jego wyodrębnionej części jest tylko jeden z małżonków to zgodnie z norma zawartą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym drugi małżonek również posiada tytuł  prawny do korzystania z tego mieszkania. Uprawnienia małżonka są jednak ograniczone nie tylko pierwotnym prawem pierwszego małżonka. Dodatkowo drugi małżonek jest uprawniony do korzystania ze wspólnego mieszkania wyłącznie w celu zaspokajania potrzeb rodziny. W tym przypadku drugi małżonek nie ma zatem prawa udostępnić lokalu osoba trzecim, np. osobie z którą pozostaje w nieformalnym związku intymnym.  W doktrynie podnosi się ze uprawnienie drugiego małżonka do korzystania z lokalu, o którym mowa powyżej. Prawa te dotyczą jak wskazuje doktryna wyłącznie w sytuacji gdy małżonkowie posiadają tylko jeden lokal, w którym wspólnie zamieszkują. (zob. Andrzejewski Marek i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II). Nie zmienia to jednak faktu, że wyłącznym dysponentem lokalu mieszkalnego pozostaje ten małżonek, któremu prawo to przysługuje. Dla przykładu wyłącznie ten małżonek jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu czy zbycia ww. lokalu.

Inne prawa małżonka 

Ponadto małżonek nie posiadający tytułu do lokalu ma prawo do korzystania ze znajdujących się w ww. mieszkania urządzeń. Za urządzenia te należy uznać sprzęt służący do zaspokajania podstawowych potrzeb taki jak pralki, suszarki, inny sprzęt AGD, a także urządzenia RTV takie jak odbiornik telewizyjny. Jest to zrozumiałe gdy korzystanie z mieszkania bez tego rodzaju urządzeń byłoby pozbawione sensu.

Rozwód, a korzystanie ze wspólnego mieszkania 

W przypadku wniesienia sprawy rozwodowej o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków decyduje Sąd. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Jeżeli chcesz spotkać się z prawnikiem osobiście zapraszamy do naszych Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu oraz w Przeworsku w celu umówienia terminu konsultacji. Pomagamy między innymi w sprawach wynikających ze stosunków małżeńskich.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus