Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Prawo restrukturyzacyjne

Trudna sytuacja podmiotów gospodarczych 

W niektórych sytuacjach podmioty gospodarcze znajdują się w trudnej sytuacji, która uzasadnia podjęcie kroków w celu poprawy sytuacji finansowej danej jednostki. W przypadku niewypłacalności dłużnika będącego przedsiębiorcą nie zawsze konieczne jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego zakończonego likwidacją majątku takiej jednostki. Bardzo często jest tak, że sytuację danego podmiotu można jeszcze uzdrowić. Będzie to rozwiązanie korzystne zarówno dla dłużnika jak dla wierzycieli. Kwestię związane z restrukturyzacją finansową podmiotów gospodarczych dawniej były uregulowane w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, a obecnie znajdują się w ustawie prawo restrukturyzacyjne. Nasza Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli więc szukasz pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie lub upadłości konsumenckiej w Krakowie zapraszamy do kontaktu. 

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego 

Zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości zadłużonego podmiotu gospodarczego przy jednoczesnym uwzględnieniu słusznych praw wierzycieli. Zasadniczo w takim postępowaniu powinno dojść do zawarcia porozumienia dłużnika z wierzycielami. W porozumieniu wierzyciele zwykle dokonują na rzecz dłużnika ustępstw takich jak odroczenie terminu zapłaty, czy rozłożenie zapłaty na raty możliwe do spłaty przez dłużnika. W okresie przeprowadzania ww. postępowania jednostka gospodarcza nadal funkcjonuje dlatego też może przynosić dochody. Z uwagi na ten fakt istnieje szansa, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu aniżeli nastąpiłoby w przypadku gdy wobec przedsiębiorcy zostałoby przeprowadzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację jego majątku. Pojęcie niewypłacalności na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego rozumie się tak samo jak na gruncie postępowania upadłościowego, gdyż przepisy w tym zakresie mają charakter odsyłający. Dodatkowo postępowanie restrukturyzacyjne może być również prowadzone w stosunku do dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. Sytuacja taka występuje gdy dany podmiot w danym momencie nie stał się jeszcze niewypłacalny, ale ze względu na sytuację ekonomiczną bardzo prawdopodobne jest to, że tak właśnie się stanie.  

Wniosek o wszczęcie postępowania, w zakresie restrukturyzacji 

O przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może wnosić sam dłużnik zainteresowany taką formą naprawy swojej sytuacji finansowej. Należy jednak pamiętać, że celem postępowania restrukturyzacyjnego nie może być pokrzywdzenie wierzycieli, ale naprawa finansów podmiotu gospodarczego tak aby wierzycieli Ci mogli uzyskać zaspokojenie.

Pomoc prawna w sprawach upadłościowych 

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej. Pomagamy jednak również przedsiębiorcom, którzy ze względu ma trudną sytuację na rynku stali się niewypłacalni.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus