Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Prawo restrukturyzacyjne

Trudna sytuacja podmiotów gospodarczych 

W niektórych sytuacjach podmioty gospodarcze znajdują się w trudnej sytuacji, która uzasadnia podjęcie kroków w celu poprawy sytuacji finansowej danej jednostki. W przypadku niewypłacalności dłużnika będącego przedsiębiorcą nie zawsze konieczne jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego zakończonego likwidacją majątku takiej jednostki. Bardzo często jest tak, że sytuację danego podmiotu można jeszcze uzdrowić. Będzie to rozwiązanie korzystne zarówno dla dłużnika jak dla wierzycieli. Kwestię związane z restrukturyzacją finansową podmiotów gospodarczych dawniej były uregulowane w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, a obecnie znajdują się w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego 

Zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości zadłużonego podmiotu gospodarczego przy jednoczesnym uwzględnieniu słusznych praw wierzycieli. Zasadniczo w takim postępowaniu powinno dojść do zawarcia porozumienia dłużnika z wierzycielami. W porozumieniu wierzyciele zwykle dokonują na rzecz dłużnika ustępstw takich jak odroczenie terminu zapłaty, czy rozłożenie zapłaty na raty możliwe do spłaty przez dłużnika. W okresie przeprowadzania ww. postępowania jednostka gospodarcza nadal funkcjonuje dlatego też może przynosić dochody. Z uwagi na ten fakt istnieje szansa, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu aniżeli nastąpiłoby w przypadku gdy wobec przedsiębiorcy zostałoby przeprowadzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację jego majątku. Pojęcie niewypłacalności na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego rozumie się tak samo jak na gruncie postępowania upadłościowego, gdyż przepisy w tym zakresie mają charakter odsyłający. Dodatkowo postępowanie restrukturyzacyjne może być również prowadzone w stosunku do dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. Sytuacja taka występuje gdy dany podmiot w danym momencie nie stał się jeszcze niewypłacalny, ale ze względu na sytuację ekonomiczną bardzo prawdopodobne jest to, że tak właśnie się stanie.  

Wniosek o wszczęcie postępowania, w zakresie restrukturyzacji 

O przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może wnosić sam dłużnik zainteresowany taką formą naprawy swojej sytuacji finansowej. Należy jednak pamiętać, że celem postępowania restrukturyzacyjnego nie może być pokrzywdzenie wierzycieli, ale naprawa finansów podmiotu gospodarczego tak aby wierzycieli Ci mogli uzyskać zaspokojenie.

Pomoc prawna w sprawach upadłościowych 

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej. Pomagamy jednak również przedsiębiorcom, którzy ze względu ma trudną sytuację na rynku stali się niewypłacalni.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus