Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Prawo UE

Obowiązywanie prawa UE

Prawo UE jest to trzeci obok prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego oraz prawa krajowego system prawny obowiązujący na terytorium Polski. Od prawa międzynarodowego odróżnia to źródło prawa przede wszystkim to, że niektóre jego regulacje są stosowane bezpośrednio i nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego.

Podział prawa UE

Prawo Unii Europejskiej możemy podzielić na prawo pierwotne, w skład którego wchodzą traktaty oraz prawo wtórne, w skład którego wchodzą między innymi dyrektywy i decyzje. Rozporządzenia to źródła prawa UE, które mają na celu ujednolicenie prawa państw członkowskich. Te akty prawne stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku państwa należącego do UE. Natomiast Dyrektywy wiążą państwa członkowskie jedynie w zakresie rezultatu. Konieczna jest zatem w tym przypadku inicjatywa ustawodawca państw polegająca na wydaniu aktu prawa krajowego implementującego dyrektywę do porządku prawnego danego państwa. Źródłem prawa unijnego są również decyzję, które mają indywidualny i konkretny charakter. Oznacza to, że są skierowane do określonych adresatów w danej, indywidualnej  sprawie.

Prawo miękkie 

W prawodawstwie UE występują również niewiążące źródła prawa, do których należą zalecenia oraz opinie. Akty te mogą wydawać różne organy wspólnoty. Występują także nienazwane akty prawne UE nieposiadające przymiot wiążącego charakteru, zwane aktami sui generis, a należą do nich między innymi komunikaty oraz obwieszczenia.  

Procedura prawodawcza UE

Procedura prawodawcza Unii Europejskiej jest określona szczegółowo przepisami prawa. Co do zasady inicjatywa ustawodawcza przysługuje Komisji Europejskiej, natomiast władza prawodawcza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Materialne prawo UE opiera się na czterech podstawowych swobodach obowiązujących na terenie UE, a są nimi: swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu osób, swoboda przepływu usług oraz swoboda przepływu kapitału.

Pomoc w sprawach wymagających stosowania prawa unijnego

W swojej praktyce niejednokrotnie spotykam się z koniecznością stosowania i wykładni prawa unijnego. W związku z tym ja i moi pracownicy ciągle podnosimy swoją wiedzę w zakresie prawodawstwa organów UE, a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Niezależnie od tego analizujemy również orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego dotyczące omawianych przepisów prawa. Zapraszam do mojej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie gdzie zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji na ten temat.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus