Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Prokura

Kto może ustanowić prokurę 

Przedsiębiorcy nie zawsze mogą wykonywać wszystkie czynności samodzielne. Z uwagi na ten fakt koniecznie jest ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnikiem takim może być co do zasady osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. Co prawda dla ustanowienia pełnomocnictwa konieczne jest, aby osoba pełnomocnika posiadała tylko ograniczoną zdolność do czynności prawnej jednak w praktyce obrotu trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, aby osoba taka dokonywała czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura. Pełnomocnictwa tego mogą udzielić wyłącznie przedsiębiorcy rejestrowi. Wynika z tego, że nie ma możliwości, aby prokurenta ustanowiła osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zaewidencjonowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Zakres prokury

Prokura upoważnia do czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent może zatem zawierać umowy np. w imieniu spółki zoo. W umowie spółki powinien być także przewidziany sposób jej reprezentacji. Prokurent jest także uprawniony do reprezentowania przedsiębiorcy przed Sądami oraz Urzędami. Prokurent w celu reprezentowania swojego mocodawcy nie musi być jego pracownikiem, ani posiadać uprawnień adwokata lub radcy prawnego.

Regulacje ustawowe prokury 

Szczegółowe regulację dotyczące pełnomocnictwo jakim jest prokura zawiera kodeks cywilny. Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurent nie musi posiadać szczególnego rodzaju pełnomocnictwa w przypadku gdy dla dokonania czynności prawnej konieczne jest zachowanie innej niż pisemna szczególnej formy. W celu dokonania niektórych czynności prokurent potrzebuje jednak dodatkowego umocowania. Dla przykładu prokurent w oparciu o udzielone pełnomocnictwo nie może zbyć nieruchomości przedsiębiorcy co wymaga formy aktu notarialnego. W takim przypadku konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Prokurent nie może udzielić tzw. prokury substytucyjnej, może natomiast ustanowić pełnomocnika tylko do danej czynności prawnej, np. udzielić umocowania procesowego reprezentującego spółkę radcy prawnemu lub adwokatowi.

Zgłoszenie prokurenta do rejestru 

W związku z szerokim zakresem uprawnień i kompetencji prokurenta fakt udzielania prokury powinien zostać zgłoszony do właściwego rejestru. Jest to zrozumiałe bowiem kontrahenci powinni mieć możliwość sprawdzania czy dana osoba ma prawo do reprezentowania przedsiębiorcy. Jeżeli chcesz sporządzić dokument prokury i załatwić wszelkie formalności z tym związane Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus