Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

Kiedy przedsiębiorcy tworzą przedstawicielstwa? 

 Przedsiębiorcy działający na terenie innych krajów mogą tworzyć na terenie Polski przedstawicielstwa swoich przedsiębiorstw. Przedstawicielstwa te nie mogą jednak prowadzić działalności gospodarczej na terenie Polski w ścisłym tego słowa znaczeniu, a jedynie wykonywać czynności w ramach promocji i reklamy przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej istnieje również możliwość utworzenia ww. przedstawicielstwa przez osoby zagraniczne, czyli cudzoziemców, a także osoby prawne oraz ułomne osoby prawne posiadające siedzibę zagranicą. Takie przedstawicielstwa są wyłącznie uprawnione do promocji i reklamy kraju siedziby lub obywatelstwa. W niniejszym artykule zostaną omówione procedury, które muszą zostać spełnione w celu utworzenia przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski. Przedsiębiorca zagraniczny może działać także przez pełnomocnika. W sprawach sądowych pełnomocnikiem takim może być adwokat lub radca prawny, a także pracownik przedsiębiorcy.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca zagraniczny? 

  Warunkiem legalnego funkcjonowania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego jest uzyskanie wpisu do właściwego rejestru. Rejestr ten nosi nazwę rejestru przedstawicielstw i jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki. Obowiązek ten nie dotyczy przedstawicielstw banków zagranicznych. Na takich samych zasadach jak banki zagraniczne są traktowane w tym zakresie instytucje kredytowe. Definicję banku oraz instytucji kredytowej formułuje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. W celu wpisania ww. przedstawicielstwa konieczne jest złożenie stosownego wniosku, do którego należy dołączyć stosowne dokumenty, w szczególności zaświadczenie z właściwego państwa o zarejestrowaniu przedsiębiorcy zagranicznego. Sam wniosek musi zawierać podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy takie jak nazwę (firmę) czy też siedzibę przedsiębiorcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca może prowadzić działalność w ramach przedstawicielstwa. Na dowód rejestracji przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie na tę okoliczność. W niektórych przypadkach właściwy organ może odmówić dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych, w szczególności gdy przedsiębiorca ten rażąca narusza prawo polskie. Przedsiębiorca zagraniczny jest również zobowiązany do zawiadomienia Ministra Właściwego do spraw Gospodarki. Termin na zgłoszenie w tym zakresie wynosi 14 dni. Termin ten rozpoczyna bieg w dniu zakończenia procesu likwidacji.

Jak możemy CI pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również przedsiębiorcom zagranicznym, w zakresie dopełnienia formalności związanych z rejestracją oddziału lub przedstawicielstwa. Przedsiębiorcy zagraniczni często nie są zorientowani na temat polskich procedur dlatego pomoc w tym zakresie może być nieoceniona.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus