Przyczyny niewypłacalności

Upadłość konsumencka i gospodarcza

Osoba, która stała się niewypłacalna może ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Jeżeli osoba taka nie prowadzi działalności gospodarczej mowa tutaj o upadłości konsumenckiej. Przyczyny powstania stany niewypłacalności są bardzo ważne, gdyż od nich zależy rozstrzygnięcie Sądu. Zasadą jest to, że aby ogłosić upadłości konsumencką należy wykazać, że dłużnik doprowadził do niej w skutek okoliczności przez siebie niezawinionych, za które nie ponosi odpowiedzialności. Od tej zasady są jednak wyjątki gdyż Sąd może ogłosić upadłość dłużnika, który doprowadził do stanu niewypłacalności w skutek swojej winy jeżeli przemawiają za tym, w szczególności względy humanitarne. Dla przykładu jeżeli dłużnik jest ciężko chory i ma na utrzymaniu dwójkę dzieci Sąd najczęściej przychyli się do wniosku dłużnika nawet jeżeli zadłużenie powstało w związku ze zbyt wystawnym życiem dłużnika.

Rażące niedbalstwo dłużnika

Dodatkowo dłużnik powinien wykazać, że nie doprowadził do stanu niewypłacalności w skutek rażącego niedbalstwa. Rażące niedbalstwo polega na podejmowaniu pochopnych decyzji w sposób oczywisty niedbały. Dla przykładu jeżeli dłużnik zaciąga zobowiązanie i jest świadomy od samego początku, że nie będzie w stanie go spłacić możemy mówić o rażącym niedbalstwie. Przed zaciągnięciem zobowiązania warto skonsultować się z adwokatem, radcą prawnym oraz doradcą finansowym.

Ryzyko gospodarcze, a upadłość firmy

Powodem ogłoszenia niewypłacalności może być niepowodzenie firmy. Bardzo często zdarza się, że osoba prowadząca działalność gospodarczą staje się niewypłacalna. W takim przypadku zazwyczaj działalność ta jest zakańczana. Po zakończeniu działalności gospodarczej istniej możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Stan niewypłacalności może również powstać w skutek utraty pracy. Dla przykładu osoba nie jest w stanie spłacić zobowiązań, które zostały zaciągnięte jeszcze gdy pracowała (w tamtym momencie bank ocenił jej zdolność kredytową). Coraz częściej niewypłacalność związana jest z koniecznością utrzymania dzieci. Dla przykładu rodzinie urodziło się dziecko, które nie było zaplanowane co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W takim przypadku rodziny może nie być stać, aby spłacać zaciągnięty kredyt. Najbardziej przykrym powodem powstania stanu niewypłacalności jest choroba dłużnika. W takiej sytuacji zazwyczaj dłużnik nie może pracować, a dodatkowo ponosi wysokie koszty leczenia w związku z czym nie jest w stanie regulować wymagalnych zobowiązań w terminie.

Pomoc w postępowaniu upadłościowym

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy niewypłacalnym konsumentom w zakresie postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz o ustalenie planu spłaty.