Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Przykładowe uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zdolność upadłościowa

Dłużnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej. W związku z powyższym dłużnik nie ma możliwości ogłoszenia upadłości zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej Pr. up., a co za tym idzie – posiada on zdolność upadłościową w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Pomagamy dłużnikom w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej zarówno w Krakowie, jak i Rzeszowie. 

Stan niewypłacalności

Dłużnik jest niewypłacalny, ponieważ nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnik nie wykonuje zobowiązań z powodu braku zdolności do ich regulowania. Stan ten ma charakter trwały. Możliwości finansowe dłużnika oraz jego sytuacja majątkowa jednoznacznie wskazują na to, że nie ma realnych szans na pojawienie się w przyszłości możliwości spłaty istniejącego zadłużenia. Opóźnienie w zakresie realizacji zobowiązań dłużnika przekracza 3 miesiące i ma charakter trwały, zaś trudna sytuacja finansowa dłużnika utrzymuje się od dłuższego czasu, a zatem nie ma charakteru przejściowego.


Przyczyny niewypłacalności

Dłużnik stał się niewypłacalny z powodu utraty pracy. Został zwolniony z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. Następnie dłużnik uległ wypadkowi i musiał podjąć rehabilitację. Ponadto dłużnik pożyczył swoim rodzicom pieniądze na leczenie. Rodzice dłużnika nie są w stanie oddać ww. pożyczki. Dodatkowo dłużnik choruje, na okoliczność czego przedkłada dokumentację medyczną. Niedawno dłużnikowi urodziło się dziecko, w związku z czym koszty utrzymania jego rodziny wzrosły.


Brak winy dłużnika

Dłużnik zaciągnął pożyczkę po utracie pracy, w celu pokrycia kosztów utrzymania. Dłużnik zamierzał spłacić swoje zobowiązania po znalezieniu nowej pracy jednak z uwagi na wypadek i chorobę się to niemożliwe. Na powstanie stanu niewypłacalności dłużnika wpłynął także brak zwrotu pożyczki, którą zaciągnęli u nie jego rodzice oraz konieczność ponoszenia kosztów leczenia.


Okoliczności przemawiające za ogłoszeniem upadłości

Aktualnie nie istnieje możliwość, aby dłużnik zaspokoił zaciągnięte zobowiązania. Z uwagi na ten fakt, za ogłoszeniem upadłości dłużnika przemawia nie tylko jego interes, ale także interes wierzycieli, którzy poprzez próby przymusowej egzekucji zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań wobec jej niewypłacalności narażali by się wyłącznie na bezcelowe koszty procesu i egzekucji. Uwzględnienie niniejszego wniosku jest również zbieżne z interesem wymiaru sprawiedliwości, który zostanie odciążony od ewentualnie wytoczonych przez wierzycieli kolejnych spraw, które i tak nie prowadziłyby do zaspokojenia wierzycieli wobec niewypłacalności dłużnika. Jednocześnie należy podnieść, że stan niewypłacalności dłużnika powstał wskutek okoliczności niezawinionych przez dłużnika. Dłużnik nie mógł przewidzieć, że z powodu okoliczności losowych nie będzie mógł spłacić zaciągniętych zobowiązań. Dłużnik nie doprowadził do stanu upadłości w wyniku niedbalstwa, o czym świadczy między innymi to, że gromadził dokumentację związaną z zadłużeniem. Z uwagi na stan zdrowia dłużnika za ogłoszeniem jej upadłości przemawiają także względy humanitarne.

KOMENTARZ:

Niniejsze uzasadnienie ma charakter przykładowy. Opis okoliczności faktycznym ma charakter przypadkowy. W uzasadnieniu konkretnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgodnie z prawdą opisać okoliczności, które spowodowały, iż dłużnik stał się niewypłacalny.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus