Punkty kontaktowe

Informatyzacja administracji państwowej

W dzisiejszych czasach administracja publiczna podlega złożonym procesom związanym z informatyzacją. Jednym z elementów tej informatyzacji są punkty kontaktowe tworzone oraz funkcjonujące na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zadania związane z utworzeniem punktu kontaktowego oraz zarządzaniem zgromadzonych w niego danymi osobowymi należą do Ministra właściwego do spraw Gospodarki. Do podstawowym zadań punktu kontaktowego należy udzielanie podmiotom zainteresowanym wszelkich niezbędnych informacji w zakresie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej, dokonywaniem zmian we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także zakończeniem takiej działalności. W punkcie kontaktowym są zatrudnieni konsultacji posiadający wiedzę z zakresu obowiązujących na terenie Polski przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucja punktu kontaktowego

Ponadto punkt kontaktowy stanowi instytucję, która umożliwia załatwianie spraw związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem działalności gospodarczej przy wykorzystaniu sytemu informatycznego w sposób elektroniczny bez osobistego stawiennictwa we właściwej strukturze pomocniczej (urzędzie) organu.  Od niedawna istnieje także możliwość wypełnienia wniosku do CEIDG przez telefon korzystając z usług punktu kontaktowego. W takim przypadku w rozmowie telefonicznej aktualny lub przyszły przedsiębiorca podaje konsultantowi dane potrzebne do wypełnienia wniosku. Konsultant wprowadza wniosek do systemu, a podmiot zainteresowany otrzymuje identyfikator. W takim przypadku istnieje  jednak konieczność osobistej wizycie w urzędzie w celu podpisania już wcześniej przygotowanego wniosku.

Strona internetowa punktu kontaktowego

Na stronie punktu kontaktowego można znaleźć wszelkie niezbędne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym adresy właściwych organów oraz numer telefonu na infolinię pojedynczego punktu kontaktowego. Formalności związany z obsługą działalności gospodarczej może również za nas załatwić prawnik zatrudniony w firmie, adwokat lub radca prawny. Nie mniej jednak punkt kontaktowy stanowi istotną pomocą dla strony nie korzystającej z profesjonalnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach administracyjnych

Nasza Kancelaria posiada oddziały w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku. Zajmujemy się między innymi obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie kontaktów z organami administracji publicznej. Jeżeli jesteś zainteresowany stałą współpracą z naszą Kancelarią zapraszamy do omówienia szczegółowych warunków współpracy, które mogą być również sformułowane na piśmie.