Punkty kontaktowe

  W dzisiejszych czasach administracja publiczna podlega złożonym procesom związanym z informatyzacją. Jednym z elementów tej informatyzacji są punkty kontaktowe tworzone oraz funkcjonujące na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zadania związane z utworzeniem punktu kontaktowego oraz zarządzaniem zgromadzonych w niego danymi osobowymi należą do Ministra właściwego do spraw Gospodarki. Do podstawowym zadań punktu kontaktowego należy udzielanie podmiotom zainteresowanym wszelkich niezbędnych informacji w zakresie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej, dokonywaniem zmian we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. a także zakończeniem takiej działalności. W punkcie kontaktowym są zatrudnieni konsultacji posiadający wiedzę z zakresu obowiązujących na ternie Polski przepisów w zakresie prowadzenia działalności  gospodarczej.

  Ponadto punkt kontaktowy stanowi instytucję, która umożliwia załatwianie spraw związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem działalności gospodarczej przy wykorzystaniu sytemu informatycznego w sposób elektroniczny bez osobistego stawiennictwa we właściwej strukturze pomocniczej (urzędzie) organu..  Od niedawna istnieje także możliwość wypełnienia wniosku do CEIDG przez telefon korzystając z usług punktu kontaktowego. W takim przypadku w rozmowie telefonicznej aktualny lub przyszły przedsiębiorca podaje konsultantowi dane potrzebne do wypełnienia wniosku. Konsultant wprowadza wniosek do systemu, a podmiot zainteresowany otrzymuje identyfikator. W takim przypadku istnieje  jednak konieczność osobistej wizycie w urzędzie w celu podpisania już wcześniej przygotowanego wniosku.

  Na stronie punktu kontaktowego można znaleźć wszelkie niezbędne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym adresy właściwych organów oraz numer telefonu na infolinię pojedynczego punktu kontaktowego. Formalności związany z obsługą działalności gospodarczej może również za nas załatwić prawnik zatrudniony w firmie, adwokat lub radca prawny. Nie mniej jednak punkt kontaktowy stanowi istotną pomocą dla strony nie korzystającej z profesjonalnej pomocy prawnej.

  Nasza Kancelaria posiada odziały w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku. Zajmujemy się między innymi obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie kontaktów z organami administracji publicznej. Jeżeli jesteś zainteresowany stałą współpracą z naszą Kancelaria zapraszamy do omówienia szczegółowych warunków współpracy które mogą być również sformułowane na piśmie.