Referendarz sądowy

Rola referendarza sadowego w polskim ustawodawstwie 

Zawód referendarza sądowego w polskim systemie prawnym odgrywa dużą rolę. Referendarz sądowy to wysoki urzędnik sądowy mający kompetencje jurysdykcyjne. Referendarz sądowy wykonuje zadania w zakresie ochrony prawnej. W zakresie w jakim wykonuje swoje czynności referendarz sądowy ma co do zasady kompetencje Sądu. W postępowaniu cywilny referendarz sądowy jest w szczególności upoważniony do wydawania nakazów zapłaty zarówno w postępowaniu nakazowym jak i upominawczym. Referendarz sądowy wydaje również klauzule wykonalności w niektórych przypadkach. Osoba ta wydaje również postanowienie o szczegółowym wyliczeniu kosztów procesu, w przypadku gdy Sąd powierzy tę czynność referendarzowi sądowemu. Referendarz wydaje również zarządzenia w zakresie badania formalnego i fiskalnego pism procesowych.

Odwołanie od decyzji referendarza 

Na orzeczenia referendarza przysługuje co do zasady skarga na orzeczenie referendarza sądowego. Nie dotyczy to przypadków gdy przepisy przewidują inny środek zaskarżenia na to orzeczenie. Tak jest, w szczególności w przypadku wydanych przez referendarza nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, dla których środkiem zaskarżenia jest sprzeciw. Skarga o której mowa powyżej przysługuję między innymi na orzeczenie referendarza o zwrocie pozwu. Skargi takiej nie rozpatruje Sąd II instancji, a Sąd I instancji właściwy dla rozpoznania przedmiotowej sprawy. Skarga na orzeczenie referendarza ma charakter anulacyjny co oznacza, że jej wniesienie powoduje utratę mocy zaskarżonego orzeczenia z pewnymi wyjątkami.

Stosunek pracy referendarza sądowego 

Stosunek pracy referendarza sądowego jest nawiązywany na podstawie mianowania. Referendarze sądowi podobnie jak asystenci sędziów po osiągnięciu określonego stażu na tym stanowisku mogą przystąpić do egzaminu sędziowskiego. Wynagrodzenie referendarzy sądowych jest uzależnione od wynagrodzenia zasadniczego sędziów. Aby móc wykonywać zwód referendarza sądowego należy ukończyć wyższe studia prawnicze oraz spełnić cenzus wiekowy (24 lata). Wymagania te są tożsame z wymaganiami dla asystentów sędziów, jednak przyszli referendarze dodatkowo muszą honorować się ukończeniem aplikacji ogólnej lub żadnym egzaminem sędziowski, prokuratorski, radcowskim, adwokackim albo notarialnym. W związku z tym zawód referendarza sądowego często wykonują byli adwokaci i radcy prawni, a także absolwenci aplikacji sędziowskiej.

Profesjonalna pomoc prawna radcy prawnego 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie orzeczeń wydawanych przez referendarzy sądowych zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, w Przeworsku, a także Rzeszowie.