Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Reprezentacja dziecka przez rodziców

Zdolność do czynności prawnych dziecka 

Dziecko do momentu ukończenia 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku z tym faktem działając w jego imieniu czynności zgodne z jego interesem podejmują najczęściej rodzice, a w przypadku ich braku ustanowiony decyzją Sądu opiekun. Od tej zasady są pewne wyjątki. Przede wszystkim małoletni może nabyć pełną zdolność do czynność prawny jeżeli wstąpi w związek małżeński. W tym przypadku potrzebna jest zgoda Sądu opiekuńczego. Dodatkowo osoba ta musi mieć ukończony co najmniej 16 rok życia. Związek małżeński przed osiągnięciem pełnoletniości może zawrzeć jedynie kobieta, w przypadku mężczyzn rozwiązanie to nie obowiązuje. Dodatkowo wyjątkiem w tym zakresie jest możliwość dokonywania niektórych czynności przez małoletniego samodzielnie. Dla przykładu małoletni, który ukończył 13 rok życia ma prawo swobodnie dysponować zarobionymi pieniędzmi, a każdy małoletni może zawierać drobne umowy życia codziennego takie jak zakup produktów spożywczych w sklepie. Umowy te muszą być jednak natychmiast wykonane dlatego nie ma możliwości, aby taki małoletni zaciągnął zobowiązanie.

Zasady dokonywania czynności w imieniu osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych 

Rodzice w każdym przypadku powinni działając w imieniu dziecka dokonywać czynności prawnych tylko i wyłącznie zgodnych z jego interesem. Przy wykonywaniu funkcji przedstawiciela ustawowego rodzice nie mogą pozyskiwać korzyści kosztem dziecka. Jeżeli dziecko posiada oboje rodziców posiadających pełnią władzę rodzicielską i pełną zdolność do czynności prawnych każdy z nich może wykonywać w imieniu dziecka czynność należące do tak zwanych zwykłych czynności zarządu majątkiem dziecka. Do czynności takich należy, w szczególności pobieranie pożytków z majątku dziecka. W niektórych jednak sytuacjach dokonaniu danej czynności sprzeciwia się drugi rodzic, a w takim przypadku zgodę na przedmiotową decyzję musi wyrazić Sąd. Sądem właściwym w tym sprawach będzie Sąd okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania dziecka zgodnie z przepisami znajdującymi się w kodeksie postępowania cywilnego. Zgoda Sądu będzie również potrzebna gdy czynności prawna przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka. Czynnością taką będzie między innymi sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład majątku dziecka. Uprawnienia rodziców w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej dotyczącą zarówno aspektów majątkowych, jak i niemajątkowych, np. w tym zakresie rodzic podejmuje decyzje w sprawie sposobu leczenia dziecka. W sprawach spornych można również zwrócić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata.

Pomoc w sprawach majątkowych

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Specjalizujemy się między innymi w bardzo skomplikowanych sprawach rodzinnych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus