Rozprawa zdalna

Czy można uczestniczyć w rozprawie Sądowej on-line?

Tak. Jeszcze do niedawna wydawało się, że taka forma uczestniczenia w rozprawie nigdy nie będzie możliwa, jednak pandemia spowodowała, że rozprawy on-line stały się standardem w polskim sądownictwie.

Kiedy Sąd umożliwi udział w rozprawie w sposób zdalny?

Co do zasady Sądy uwzględniają wnioski stron o wyrażenie zgody na udział w rozprawie zdalnie. Najczęściej wnioski takie są składane, w przypadku pobytu strony, świadka lub uczestnika postępowania za granicą. Oznacza to, że w przypadku pobytu za granicą najczęściej można wszcząć i uczestniczyć czynnie w sprawie sądowej bez przyjazdu do Polski. Możliwość uczestniczenia w rozprawie w sposób zdalny niemal całkowicie zastąpiła instytucje pomocy sądowej, umożliwiającej przesłuchanie świadka lub wysłuchanie strony albo uczestnika postępowania przez Sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Obecnie, w przypadku gdy osoba wezwana na rozprawę zamieszkuje w miejscowości, która jest znacznie oddalona od Sądu, przed którym toczy się sprawa na wniosek zainteresowanego będzie on miała możliwość uczestniczenia w rozprawie w sposób zdalny bez konieczności przyjazdu do Sądu.

Jak wygląda rozprawa zdalna?

Rozprawa zdalna polega na tym, że uczestnicy rozprawy, w tym Sąd komunikują się między sobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość w postaci wideokonferencji. W trakcie rozprawy transmitowany jest zarówno obraz i dźwięk. Osoby biorące udział w rozprawie w sposób zdalny podobnie jak, w przypadku uczestnictwa stacjonarnego są zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości.

Jak złożyć wniosek o możliwości uczestniczenia w rozprawie on-line?

Taki wniosek należy złożyć do Sądu i odpowiednio go umotywować. Wniosek taki może złożyć również nas pełnomocnik w osobie adwokata lub radcy prawnego. Obligatoryjnie należy podać w takim wniosku adres e-mail.

Jak technicznie wygląda rozprawa zdalna?

W przypadku, gdy Sąd wyrazi zgodę na uczestniczenie w rozprawie w sposób zdalny zainteresowany otrzyma na podany adres e-mail link do wideokonferencji. Należy otworzyć ten link i czekać na rozpoczęcie transmisji. Wideokonferencja obsługiwana jest przez aplikację zoom. Transmisja nie wymaga instalacji wskazanej aplikacji, gdyż uruchamia się ona w przeglądarce. Warto jednak zainstalować tę aplikację, w celu uniknięcia ewentualnych problemów technicznych. Komputer obsługujący wideokonferencje musi być wyposażony zarówno w mikrofon jak i kamerę, a także głośniki. Wideokonferencję można uruchomić również na telefonie komórkowym z zainstalowaną aplikacją zoom lub przeglądarką obsługująca tę aplikację. Warto także zadbać o stabilne i szybkie połączenie internetowe. W niektórych sytuacjach zdarza się, że wideokonferencja jest blokowana przez program antywirusowy lub przeglądarkę. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z aplikacji desktopowej, zmienić przeglądarkę oraz sprawdzić ustawienia programu antywirusowego.

Co jeżeli nie posiadam komputera lub innego urządzenia umożliwiającego udział w rozprawie w sposób zdalny?

W takiej sytuacji istnieje możliwość udziału w rozprawie w Sądzie, którego siedziba znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Pracownik sekretariatu udostępni Ci komputer na którym zostanie uruchomiona transmisja. Istnieje możliwość udziału w rozprawie także w Kancelarii Twojego pełnomocnika. Nasza Kancelaria również umożliwia udział w rozprawie w ten sposób.

Co jeżeli z przyczyn technicznych nie będę mógł brać udziału w rozprawie?

W takim przypadku Sąd powinien odroczyć rozprawę. W przypadku gdyby taki problem się powtarzał najlepiej, aby osoba zainteresowana skorzystała z możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej w Sądzie lub Kancelarii swojego pełnomocnika.