Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Rozstrzygnięcia Sądu administracyjnego

Postępowanie przed Sądem administracyjnym 

 Co do zasady istnieje możliwość podważenia każdej decyzji urzędowej na drodze postępowania sądowego. W tym przypadku jednak co do zasady nie jest właściwy Sąd powszechny, lecz Sąd administracyjny. Sądy Administracyjne stanowią specyficzny element struktury sądownictwa. Wynika to z faktu, ze sprawy administracyjne cechują się swoją, odrębną specyfiką. Właśnie z uwagi na ten fakt prawodawca powołał odrębny pion sądownictwa powołany do rozstrzygania spraw z tego zakresu. W niniejszym artykule zostanie omówienie to, jakie możliwości przysługują sądowi administracyjnemu w zakresie treści wydawanych rozstrzygnięć. W postępowaniu sądowo-administracyjnym zainteresowani mogą być reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego.

Rodzaje roztryśnięć WSA

  Rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można podzielić na dwa rodzaje. Sąd ten może skargę oddalić lub uwzględnić w całości lub w części, a w pozostałym zakresie oddalić. W przypadku oddalenia skargi zaskarżony akt nadal funkcjonuje w obrocie prawnym. Natomiast w sytuacji gdy Sąd uzna skargą za zasadną ma do wyboru kilka form rozstrzygnięcia w zależności od wykrytych w zaskarżonym roztryśnięciu wad.  Przede wszystkim Sąd może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Dzieje się tak w przypadku gdy zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem prawa materialnego, kwalifikowanym naruszeniem procedury lub gdy Sąd wykryje okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania w sprawie administracyjnej (np. uczestnik nie został powiadomiony o toczącym się postępowaniu). Jeżeli natomiast Sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia uzasadniającego unieważnienie zaskarżonej decyzji lub postanowienia to wówczas stwierdzi nieważność takiego rozstrzygnięcia, a gdy nie jest to możliwe (np. w skutek upływu czasu) stwierdzi jedynie, że ww. rozstrzygnięcie zostało wydane z naruszaniem prawa. Wynika z tego, że Sąd administracyjny nie może orzec co do istoty sprawy. Właśnie dlatego w wydanym orzeczeniu Sąd powinien umieścić wskazania dla organu administracji rozpoznającego sprawę w jaki sposób powinien przeprowadzić postępowanie przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Organ orzekający jest związany tymi wskazaniami, co oznacza, że musi je wykonać. W przypadku gdy organ nie wykona tego obowiązku po uprzednim doręczeniu mu pisemnego wezwania może zostać na niego nałożona grzywna. Oczywiście w takiej sytuacji osobie, która poniosła szkodę w wyniku zaniedbania organu w tym zakresie przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nasza pomoc obejmuje też sprawy administracyjne.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus