Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Rozstrzygnięcia Sądu administracyjnego

Postępowanie przed Sądem administracyjnym 

 Co do zasady istnieje możliwość podważenia każdej decyzji urzędowej na drodze postępowania sądowego. W tym przypadku jednak co do zasady nie jest właściwy Sąd powszechny, lecz Sąd administracyjny. Sądy Administracyjne stanowią specyficzny element struktury sądownictwa. Wynika to z faktu, ze sprawy administracyjne cechują się swoją, odrębną specyfiką. Właśnie z uwagi na ten fakt prawodawca powołał odrębny pion sądownictwa powołany do rozstrzygania spraw z tego zakresu. W niniejszym artykule zostanie omówienie to, jakie możliwości przysługują sądowi administracyjnemu w zakresie treści wydawanych rozstrzygnięć. W postępowaniu sądowo-administracyjnym zainteresowani mogą być reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego.

Rodzaje roztryśnięć WSA

  Rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można podzielić na dwa rodzaje. Sąd ten może skargę oddalić lub uwzględnić w całości lub w części, a w pozostałym zakresie oddalić. W przypadku oddalenia skargi zaskarżony akt nadal funkcjonuje w obrocie prawnym. Natomiast w sytuacji gdy Sąd uzna skargą za zasadną ma do wyboru kilka form rozstrzygnięcia w zależności od wykrytych w zaskarżonym roztryśnięciu wad.  Przede wszystkim Sąd może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Dzieje się tak w przypadku gdy zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem prawa materialnego, kwalifikowanym naruszeniem procedury lub gdy Sąd wykryje okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania w sprawie administracyjnej (np. uczestnik nie został powiadomiony o toczącym się postępowaniu). Jeżeli natomiast Sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia uzasadniającego unieważnienie zaskarżonej decyzji lub postanowienia to wówczas stwierdzi nieważność takiego rozstrzygnięcia, a gdy nie jest to możliwe (np. w skutek upływu czasu) stwierdzi jedynie, że ww. rozstrzygnięcie zostało wydane z naruszaniem prawa. Wynika z tego, że Sąd administracyjny nie może orzec co do istoty sprawy. Właśnie dlatego w wydanym orzeczeniu Sąd powinien umieścić wskazania dla organu administracji rozpoznającego sprawę w jaki sposób powinien przeprowadzić postępowanie przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Organ orzekający jest związany tymi wskazaniami, co oznacza, że musi je wykonać. W przypadku gdy organ nie wykona tego obowiązku po uprzednim doręczeniu mu pisemnego wezwania może zostać na niego nałożona grzywna. Oczywiście w takiej sytuacji osobie, która poniosła szkodę w wyniku zaniedbania organu w tym zakresie przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nasza pomoc obejmuje też sprawy administracyjne.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus