Rozwód- czym jest?

Sprawy rozwodowe

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19/205
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Czym jest rozwód w świetle prawa?  

Jest rozwiązaniem prawomocnego związku małżeńskiego na wniosek jednego, rzadziej obydwojga małżonków. Dokonać może tego wyłącznie sąd, po zapoznaniu się z wniesionym przez stronę pozwie, odpowiedzi na ten pozew osoby pozwanej, przesłuchaniu stron (w niektórych przypadkach przesłuchania świadków) i zapoznanie się z wniesionym materiałem dowodowym. 

Typy rozwodu

Wyróżniamy dwa typy rozwiązania związku małżeńskiego: bez orzekania winy, tj. za porozumieniem stron oraz z  orzekaniem o winie, tj. z wskazaniem winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, wówczas sąd może zarządzić alimenty na rzecz pokrzywdzonej strony, jeżeli jej sytuacja ulegnie pogorszeniu po rozwodzie. 

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodu? 

Przed wniesieniem pozwu o rozwód trzeba poważnie zastanowić się nad tym, czy małżeństwa nie można jeszcze uratować. W tym celu można skorzystać z porad bliskich osób, usług mediatorów lub poradni małżeńskich. Można także wnioskować do sądu o separacje, która nie rozwiązuje małżeństwa, lecz je zawiesza na dany okres czasu. Według badań statystycznych głównymi powodami rozpadu małżeństw są: niezgodność charakteru, zdrada, nadużywanie alkoholu lub innych używek, zły stosunek do członków rodziny małżonka, problemy finansowe, przemoc w rodzinie.

Co gdy zdecydujemy się na rozwód?  

Gdy zdecydujemy się na rozwód, najlepiej poradzić się adwokata lub radcy prawnego, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Zapraszamy wówczas do naszych kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie, gdzie można otrzymać fachową poradę prawną. Ważne jest aby zdecydować się na to czy wniesiemy pozew z orzekaniem o winie lub bez jej orzekania. W zależności od stanowiska klienta nasi prawnicy zredagują pozew, w którym wnosić będą o rozwiązanie małżeństwa, ewentualnie, aby Sąd zasądził alimenty na rzecz dzieci lub niewinnego rozpadowi pożycia małżonka (także z zabezpieczeniem powództwa). Nasz Radca Prawny będzie reprezentował klienta podczas rozprawy, czuwał nad prawidłowym przebiegiem procesu, tak aby upłynął on stosunkowo szybko, bez stresu i zakończył się po jego myśli.

Co jeśli małżonek wnosi o rozwód?   

Nasz Radca Prawny reprezentuje także osoby pozwane o rozwód. Przygotowujemy odpowiedź na pozew, w którym prezentujemy stanowisko naszego klienta. Wnosimy o przesłuchanie świadków, przedstawienie dowodów, Pani Mecenas reprezentuje klienta podczas rozprawy.

Gdzie wnosimy pozew, ile to kosztuje i jak długo trzeba czekać na orzeczenie rozwodu? 

Pozew o rozwód wnosimy do Sądu Okręgowego według miejsca zamieszkania małżonków, możemy zrobić to samodzielnie lub po podpisaniu pełnomocnictwa zdać się na naszego Radcę Prawnego, który poprowadzi sprawę od początku do końca, zaoszczędzi to nam czasu oraz stresu związanego z wizytami w sądzie. Opłata od wniesienia pozwu wynosi 600 zł (można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych). Minimalną stawkę dla pełnomocnika określa rozporządzenie, zależy ona także od skomplikowania sprawy oraz typy rozwodu (z orzekaniem lub bez orzekania o winie). Na orzeczenie rozwodu trzeba czekać od dwóch do kilku miesięcy. W pozwie można wnosić o alimenty na rzecz małżonka wraz z wnioskiem o rozwiązanie małżeństwa, jeden z małżonków może wnosić o ustanowienie pobytu wspólnych dzieci przy swojej osobie oraz płacenia na ich rzecz alimentów (także z zabezpieczeniem powództwa). Istnieje  możliwość zasądzenia alimentów na rzecz małżonka, jeśli udowodni się winę pozwanego oraz pogorszenie stopy życiowej powoda bezpośrednio związane z rozpadem małżeństwa.