Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Rzecznik Praw Dziecka

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka? 

Organem, do którego można zwracać się z prośbą o poradę prawną lub pomoc w sprawach związanych z ochroną praw dziecka jest Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy. Instytucja ta została powołana na podstawie ustawy z dnia 1 lica 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich do ochrony praw dzieci. Pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka w rzeczpospolitej Polskiej była Ewa Łętowska. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuję się ochroną prawa dzieci gwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz ratyfikowanych przez Polskę Umów Międzynarodowych. Przy ochronie prawa dziecka uwzględnia również prawa rodziców do wychowywania dzieci oraz okoliczność, że to rodzina jest najlepszym środowiskiem rozwoju dziecka.

Jak powinien działać Rzecznik Praw Dziecka? 

Rzecznik przy wykonywaniu swoich zadań powinien mieć na uwadze dobro dziecka oraz szanować jego godność i podmiotowość. Rzecznik wykonuje działania na rzecz: ochrony praw dziecka (w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia), prawa do nauki, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych. RPO zajmuje się również ochroną praw dzieci niepełnosprawnych. RPD posiada uprawnienia kontrole w zakresie przestrzegania praw dziecka względem organów władzy publicznej, jak i innych instytucji i organizacji, do których może się zwrócić o złożenie wyjaśnień i udzielenie informacji, udostępnienie akt oraz dokumentów. Ma prawo także wystąpić do właściwych organów o podjęcie działań mieszczących się w ich kompetencjach, w tym także o ustanowienie nowych lub zmieniających istniejące aktów prawnych.

Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik przedstawia organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski, które mają służyć zapewnieniu skutecznej ochrony praw i dobra dziecka oraz usprawnieniu trybu załatwiania spraw w tym zakresie. RPD przedstawia obu izbą parlamentu co rok informacje o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W sytuacji w której uważamy, że prawa dziecka zostały naruszone lub są  niedostatecznie chronione mamy prawo wnieść skargę do Rzecznika Praw Dziecka. Wnosząc tą skargę należy dokładnie opisać wszelkie okoliczności, które uznajemy za łamanie praw dziecka.  Aby dobrze i właściwie zredagować tą skargę najlepiej udać się do Radcy Prawnego lub Adwokata, który pomoże nam w najwłaściwszym sporządzeniu takiego pisma. Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek w swoich kancelariach w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie udzieli nam wyczerpującej porady w sprawie kontaktu z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz wskaże inne możliwości działania prawnego w sytuacji kiedy dobro dziecka jest w jakiś sposób zagrożone.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus