Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kiedy pomoże Rzecznik Praw Obywatelskich? 

W wielu sytuacjach życiowych możemy czuć się jako obywatele państwa polskiego bezsilni lub skrzywdzeni przez różnego rodzaju instytucje, podmioty. Z pomocą wówczas przyjść nam może Rzecznik Praw Obywatelskich. To organ kontroli o specjalnym wymiarze jest niezwykle potrzebną i wręcz niezbędną instytucją do sprawowaniu szczególnej i dokładnej kontroli nad przestrzeganiem praw i wolności obywatela przez organy i instytucje, które mają obowiązek ich poszanowania. Najważniejszym zadaniem RPO jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Działalność rzecznika przede wszystkim więc dotyczy ochrony jednostki i jej praw.

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce 

W Polsce instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich powołana została w 1987 r. Rzecznik swoje zadania realizuje przez badanie, czy w wyniku działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie doszło do naruszenia prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. W przypadku znalezienie takiego naruszenia RPO podejmuje stosowne działania. Rzecznik praw obywatelskich również jest prawnikiem, bowiem od osoby sprawującej tę funkcję wymaga się wyższego wykształcenia prawniczego.

Zakres działania RPO

Zakresem działania RPO objęte są naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy administracji spółdzielczych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz organy i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje czynności? 

Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie o RPO, jeżeli zapozna się z wiadomością wskazującą na naruszenie wolności oraz praw człowieka i obywatela, w tym także zasad równego traktowania. Rzecznik zobowiązany jest zapoznać się z każdym skierowanym do niego wnioskiem, a następnie podjąć decyzje co do dalszych czynności.

Skarga do Rzecznika

Każdy z nas więc w sytuacji gdy uważa, że jakaś instytucja państwowa lub inny podmiot przez swoje nieprawidłowe działanie, brak działania lub w innym krzywdzący dla nas sposób naruszył nasze wolności i prawa, zagwarantowane nam w Konstytucji i innych ustawach może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Sporządzenie skargi przez radcę prawnego lub adwokata

W opracowaniu naszego stanowiska i sporządzeniu właściwego pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich  najlepiej pomoże nam Radca Prawny lub Adwokat. Zapraszamy wówczas do naszej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie gdzie nasz Radcy Prawny Joanny Orłowska-Pączek udzieli nam profesjonalnej porady w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje wielu interwencji w ważnych i trudnych dla obywateli sprawach.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus