Służebność przesyłu

Czym jest służebność przesyłu? 

Coraz więcej właścicieli nieruchomości otrzymuje odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Każdy właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia służące do przesyłu wody, gazu, energii elektrycznej i tym podobnych mediów powinien wiedzieć, że należy mu się z tego tytułu odszkodowanie. Zakład energetyczny to przedsiębiorstwo zarobkowe i nie może być tak, że korzysta z naszej nieruchomości, zarabia na tym, a my jako właściciele nieruchomości nie mamy z tego żadnych korzyści.  

Jak uzyskać odszkodowanie? 

Walka o należne odszkodowanie jednak nie jednak prosta, dlatego warto skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika (zawodowy pełnomocnik to prawnik taki jak radca prawny bądź adwokat). Moja Kancelaria Radcy Prawnego w Jarosławiu również pomaga właścicielom nieruchomości w uzyskania należnego odszkodowania, które jest wynagrodzeniem za korzystanie przez Zakład Energetyczny z naszej działki.  Zakłady Energetyczne często odmawiają ustanowienia służebności przesyłu za odszkodowaniem zgłaszając zarzut zasiedzenia. Oznacza to, że Zakład Energetyczny twierdzi, że nabył prawo do korzystania z nieruchomości  w zakresie służebności przesyłu za darmo, w skutek tego że wykonywał prawa wynikające z tej służebności przez określony czas, a właściciel się temu nie sprzeciwiał.

Decyzja administracyjna, a służebność przesyłu

Niekiedy prawo do korzystania z nieruchomości odpowiadające treści służebności przesyłu było wykonywane na podstawie decyzji administracyjnej co wyklucza zasiedzenie, wówczas zarzuty Zakładu Energetycznego będą bezpodstawne. Sporna jest również kwestia wartości służebności przesyłu, a co za tym idzie wysokości należnego właścicielowi tej nieruchomości odszkodowania. Zakłady Energetyczne mają swoje przeliczniki, jednak często zaniżają one rzeczywistą wartość służebności przesyłu. Jeżeli Zakład Energetyczny odmawia zasadności roszczenia właściciela o ustanowienie służebności przesyłu oraz zapłaty odszkodowania właściciel może się dowołać od tej decyzji. Jeżeli Zakład Energetyczny ponownie odmówi uznania roszczenia należy skierować sprawę do Sądu.

Spór co do wysokości odszkodowania 

Możliwa jest również sytuacja, że Zakład Energetyczny co prawda uzna zasadność roszczenia co do zasady, ale spór będzie ogniskował co do wartości przedmiotowej służebności przesyłu. Wówczas również można skierować sprawę do Sądu w zakresie roszczenia w części nieuznanej. W takim przypadku Sąd ustali jaka rzeczywiście jest wartość ww. służebności. Najprawdopodobniej powoła biegłego rzeczoznawcę majątkowego, który określi wartość tej służebności przesyłu, a tym samym ustali kwotę należnego właścicielowi odszkodowania. Oczywistym jest, że najwyższe odszkodowania można uzyskać za słupy energetyczne, troszkę niższe natomiast za linie napowietrzne oraz podziemne. Ostateczna wycena zależy jednak od indywidualnego przypadku i wartości nieruchomości, wartość służebności jest ustalona bowiem jako różnica pomiędzy wartością nieruchomość obciążonej służebnością, a wartością nieruchomości wolną od tego obciążenia.