Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Samorząd rolniczy

Na jakich zasadach działa samorząd?

Samorząd rolniczy jest instytucją powołaną, w celu ochrony i reprezentacji interesów rolników indywidualnych. Zasady funkcjonowania samorządu rolniczego określa ustawa o samorządzie rolniczym z 1995 r. Samorząd rolniczy wielokrotnie interweniował w procesie legislacyjnym dotyczącym aktów prawnych w przedmiocie rolnictwa. W tym zakresie organu samorządu rolniczego pełnią funkcje opiniodawcze.

Struktura samorządu rolników

  Struktura samorządu rolniczego wygląda następująco. Na poziomie centralnym samorząd rolniczy tworzy Krajowa Izba Rolnicza. Organ ten posiada osobowość prawną dlatego co oznacza, ze może on zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. W skład tego organy wchodzą delegacji wybrani przez poszczególne Izby Rolnicze. Do obowiązków Krajowej Izby Rolniczej należy reprezentowanie interesów samorządu rolniczego przed centralnymi organami administracji państwowej. Dodatkowo Krajowa Izba Rolnicza jest odpowiedzialna za opiniowanie projektów ustaw procedowanych przez Sejm oraz Senat. Organem ww. Rady jest zarząd oraz Prezes, który kieruje pracami zarządu. Dodatkowo funkcje kontrole w Radzie pełni Komisja Rewizyjna.  Obsługę administracyjną tych organów zapewnia biuro Krajowej Izby Rolniczej. Krajowa Izba rolnicza jest finansowana ze składek członkowskich oraz świadczeń nieodpłatnych, takich jak darowizny członków. Na szczeblu regionalnych interesy samorządu rolniczego reprezentują izby rolnicze, w tym Podkarpacka Izba Rolnicza. Na czele Regionalnych Izb Rolniczych  stoi zarząd. Na szczeblu lokalnym interesy rolników są reprezentowane przez Rady Powiatowe, w tym Radę Powiatu Przeworskiego, Jarosławskiego oraz Rzeszowskiego. Rady te składają się z kilku członków.

Członkowie samorządu rolniczego 

  Członkami samorządu rolniczego są rolnicy. Rolnikiem w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest osoba będąca podatnikiem podatku rolnego lub podatnikiem podatku z dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo członkami tego samorządu mogą być członkowie spółdzielni rolniczej pod warunkiem, że wnieśli oni do spółdzielni wkład gruntowy. Członkostwo w samorządzie rolniczym wiąże się z odprowadzaniem składek członkowskich, ale  też daje prawo do wzięcia udziału w wyborach do organów przedstawicielskich.  Chodzi tutaj zarówno o możliwość kandydowania oraz głosowania w wyborach.

Gdzie szukać pomocy? 

  Prowadzenie  działalności rolniczej również wymaga znajomości ustaw branżowych oraz aktów wykonawczych. Wynika to z faktu, iż produkowana żywność musi spełniać określone kryteria. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy pomoc prawną dla rolników indywidualnych oraz spółdzielni rolniczych. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus