Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Składowanie odpadów na posesji

Odpady na posesji  

 W praktyce bardzo często zdarza się, że odpady są składowane na prywatnych posesjach. Odpady są to wszelkie przedmioty przeznaczone do utylizacji, np. resztki plastiku. Odpady są szkodliwe dla środowiska, gdyż dostają się do gleby. Właściciel odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. Najczęściej obowiązek ten dotyczy właściciela posesji. Wykonanie tego obowiązku powinno nastąpić niezwłocznie, czyli jak najszybciej kiedy będzie to z gospodarczego punku widzenia możliwe. W przypadku niewykonania tego obowiązku w sposób dobrowolny istnieje możliwość nakazania jego wykonania w drodze decyzji administracyjnej.

Co można zrobić? 

  Postępowanie w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów jest wszczynane z urzędu. Najczęściej motywem do wszczęcia postępowania jest w tym przypadku zasygnalizowanie problemu przez sąsiadów. W niniejszej sprawie właściwy jest odpowiednio Burmistrz, Wójt lub Prezydent. Stroną tego postępowania jest przede wszystkim właściciel odpadów, a gdy nie jest on właścicielem posesji na której znajdują się odpady również właściciel posesji. Opcjonalnie organ może wezwać do udziału w sprawie jako zainteresowanych właścicieli sąsiednich działek. Interes prawny  ww. właścicieli może przejawiać się w szczególności tym, że składowane odpady powodują emisję na ich posesję. W toku prowadzonego postępowania organ powinien przede wszystkim ustalić to czy odpady rzeczywiście znajdują się na posesji. W celu ustalenia tej okoliczności konieczne jest przeprowadzenie oględzin na miejscu oraz sporządzenia stosownej dokumentacji fotograficznej. W niektórych jednak przypadkach może to się okazać niewystarczające. Dotyczy to w szczególności przypadków gdy właściciel odpadów przyspał je ziemią, w ten sposób, że nie będą one już widoczne. Gdy odpady zostaną przysypane odpowiednia grubą warwą ziemi również pobranie próbki w celu przeprowadzenia badania laboratoryjnego na obecność zanieczyszczeń może nie wykazać śladów odpadów pomimo, że w rzeczywistości one się tam znajdują. Decyzja wydana przez Burmistrza, Wójta lub Prezydenta Miasta Est zaskarżalna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni. Uwzględniając odwołanie SKO może orzec co do istoty sprawy lub też uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. W praktyce w tego rodzaju sprawach SKO korzysta najczęściej z tej drugiej instytucji i nakazuje organowi I instancji przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego przy ponownym procedowaniu sprawy.

Kontakt z Nami

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także niektórymi sprawami administracyjnymi, w tym postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustawy o odpadach. Zapraszamy do konsultacji.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus