Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Skarga na Komornika

Podstawowy środek odwoławczy 

Podstawowym środkiem odwoławczym w stosunku do czynności dokonywanych przez organ egzekucyjny jakim jest Komornik sądowy jest skarga. Skarga ta nie może dotyczyć zarzutów jakie przysługują dłużnikowi względem wierzyciela, a jedynie czynności procesowych Komornika. Jeżeli dłużnik kwestionuje wysokość zobowiązania lub jego zasadność przysługuje mu możliwość wytoczenia powództwa przeciw-egzekucyjnego. W powództwie takim można powołać w szczególności zarzut przedawnienie wierzytelności. W niektórych przypadkach można się również zwrócić do Sądu o podjęcie czynności z urzędu, np. o uchylenie klauzuli wykonalności w przypadku gdy nakaz zapłaty nie został doręczony na aktualny adres pozwanego (bardzo częsta sytuacja).

Jak złożyć skargę? 

Skargę na czynności Komornika składa się za pośrednictwem Komornika do Sądu przy którym działa dany Komornik, który ma obowiązek w ciągu trzech dni od jej otrzymania sporządzić uzasadnienie zaskarżonej decyzji. W tym uzasadnieniu Komornik przedstawia swoją argumentację, chyba, że decyduje się dokonać samokontroli. W przypadku gdy wierzyciel skorzystał z prawa do wyboru Komornika i tak właściwy jest Sąd według właściwości ogólnej. Skarga taka podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł. Jeżeli dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zwolnienia go z obowiązku uiszczenia tej opłaty. W treści skargi dłużnik lub wierzyciel powinni wskazać jakiej czynności dotyczy skarga. Skarżący powinien także wskazać zarzuty oparte na przepisach prawa procesowego określonych w kodeksie postępowania cywilnego lub w ustawie o Komornikach sądowych. W skardze powinno także być sprecyzowane czego dokładnie domaga się skarżący. Skarżący może domagać się podjęcie określonych czynności w toku posterowanie egzekucyjnego, jeżeli obowiązek przeprowadzeniu tych czynności, które  ciążą na Komorniku z mocy prawa, albo też żądać zaniechanie pewnych czynności. Dla przykładu zgodnie z art. 822 kodeksu postępowania cywilnego Komornik jest zobowiązany wstrzymać się z wykonaniem czynności egzekucyjnej w przypadku gdy przed jej dokonaniem dłużnik w sposób jednoznaczny wykażę, że wykonał ciążący na nim zgodnie z tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego obowiązek. W takim przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku nastąpiło jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel naraża się na odpowiedzialność wynikająca z możliwością obciążenia go niecelowymi wydatkami powstałymi w trakcje postępowania egzekucyjnego.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się również pomocą dłużnikom narażonym na niekiedy bezprawne działania ze strony organów egzekucyjnych oraz wierzycieli. Siedziba Kancelarii znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus