Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Skarga na zarządzenia i uchwały JST

Akty prawa miejscowego

Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadają swoje organy, które są uprawnione do wydawania zarządzeń oraz uchwał. Takie akty prawa miejscowego bardzo często naruszają prawo dlatego powinny zostać usunięte z obrotu prawnego. Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie działalności prawotwórczej podlegają nadzorowi Wojewody. Nadzór ten ma jednak wyłącznie charakter formalnoprawny. Wojewoda nie ocenia bowiem w takim przypadku merytorycznej wartości uchwały, czy jej celowości, a jedynie to czy nie narusza ona norm prawa materialnego i procesowego. W niniejszym artykule zostanie umówione zagadnienie uchylenia ww. aktów prawa miejscowego przez Sąd Administracyjny na wniosek obywatela zainteresowanego w sprawie.

Uchylenie aktu prawa miejscowego

Możliwość zwrócenia się o uchylenie uchwały organu Gminy do Sądy Administracyjnego daje artykuł 101 ustawy o samorządzie gminnym. W celu skorzystania z tej możliwości obywatel powinien wykazać interes prawny w zaskarżenia przedmiotowej uchwały lub zarządzenia. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku również obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej. Dlatego właśnie co do zasady nie możliwe jest ponowne badanie zaskarżonej uchwały przez Sąd Administracyjny. Skargę można wnieść w imieniu własnym, a także w imieniu większej grupy mieszkańców Gminy. W takim przypadku do skargi należy dołączyć wyrażona na piśmie zgodę tych osób. Skarga do WSA na uchwałę lub zarządzenie organy Gminy zgodnie z cytowaną ustawą nie podlega opłacie sądowej. Skarżący może ponadto wnosić o ustanowienie w sprawie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Przed złożeniem skargi należy wezwać organ Gminy w trybie art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, aby ten poprzez własne działanie usunął kwestionowaną uchwałę lub zarządzenie z obrotu pozwanego. Organ ma możliwość podjęcia samokontroli.

Przedmiot skargi do WSA

Należy zaznaczyć, ze skarga z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje czynności organów Gminy podejmowanych w obrocie cywilnoprawnym. W takim przypadku osoba zainteresowana ma natomiast możliwość dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Dla przykładu Gmina zawarła umowa na podstawie której właściciele nieruchomości zobowiązali się do zapłaty kwot z tytuły przyłączenia do sieci wodociągowej. W takim przypadku nie budzi wątpliwości, ze działanie Gminy jest bezprawne, bowiem zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej jest zadaniem Gminy. Należy jednak zaznaczyć, ze ważność takiej umowy będzie rozpatrywana przez Sąd powszechny w Wydziale Cywilnym.

Zakres pomocy Kancelarii

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus