Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Skarga na zarządzenia i uchwały JST

Akty prawa miejscowego

Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadają swoje organy, które są uprawnione do wydawania zarządzeń oraz uchwał. Takie akty prawa miejscowego bardzo często naruszają prawo dlatego powinny zostać usunięte z obrotu prawnego. Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie działalności prawotwórczej podlegają nadzorowi Wojewody. Nadzór ten ma jednak wyłącznie charakter formalnoprawny. Wojewoda nie ocenia bowiem w takim przypadku merytorycznej wartości uchwały, czy jej celowości, a jedynie to czy nie narusza ona norm prawa materialnego i procesowego. W niniejszym artykule zostanie umówione zagadnienie uchylenia ww. aktów prawa miejscowego przez Sąd Administracyjny na wniosek obywatela zainteresowanego w sprawie.

Uchylenie aktu prawa miejscowego

Możliwość zwrócenia się o uchylenie uchwały organu Gminy do Sądy Administracyjnego daje artykuł 101 ustawy o samorządzie gminnym. W celu skorzystania z tej możliwości obywatel powinien wykazać interes prawny w zaskarżenia przedmiotowej uchwały lub zarządzenia. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku również obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej. Dlatego właśnie co do zasady nie możliwe jest ponowne badanie zaskarżonej uchwały przez Sąd Administracyjny. Skargę można wnieść w imieniu własnym, a także w imieniu większej grupy mieszkańców Gminy. W takim przypadku do skargi należy dołączyć wyrażona na piśmie zgodę tych osób. Skarga do WSA na uchwałę lub zarządzenie organy Gminy zgodnie z cytowaną ustawą nie podlega opłacie sądowej. Skarżący może ponadto wnosić o ustanowienie w sprawie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Przed złożeniem skargi należy wezwać organ Gminy w trybie art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, aby ten poprzez własne działanie usunął kwestionowaną uchwałę lub zarządzenie z obrotu pozwanego. Organ ma możliwość podjęcia samokontroli.

Przedmiot skargi do WSA

Należy zaznaczyć, ze skarga z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje czynności organów Gminy podejmowanych w obrocie cywilnoprawnym. W takim przypadku osoba zainteresowana ma natomiast możliwość dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Dla przykładu Gmina zawarła umowa na podstawie której właściciele nieruchomości zobowiązali się do zapłaty kwot z tytuły przyłączenia do sieci wodociągowej. W takim przypadku nie budzi wątpliwości, ze działanie Gminy jest bezprawne, bowiem zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej jest zadaniem Gminy. Należy jednak zaznaczyć, ze ważność takiej umowy będzie rozpatrywana przez Sąd powszechny w Wydziale Cywilnym.

Zakres pomocy Kancelarii

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus