Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Skutki braku aktualizacji adresu w KRS

Obowiązek zgłoszenia przez przedsiębiorcę zmiany adresu siedziby

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorcy zgłaszają zmiany danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym z opóźnieniem. Dotyczy to również adresu siedziby danego podmiotu prawnego. Organy spółek bagatelizują konsekwencje jakie może rodzić zaniedbanie w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym dane tam zawarte posiadają przymiot wiarygodność. Domniemywa się, że dane tam zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym. Z uwagi na ten fakt warto powierzyć obsługę prawną spółki adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawnik załatwi wszelkie formalności.

Skutki braku aktualizacji adresu

W przypadku zatem gdy podmiot wpisany do tego rejestru nie dokona aktualizacji danych nie może odnosić wobec osób trzecich tej okoliczności. Dla przykładu przedsiębiorca będący spółką kapitałową wynajmował biuro w jednym z biurowców. W skutek wypowiedzenia umowy najmu lokalu spółka musiała opuścić ten lokal. Lokal ten stanowił główną siedzibę tej spółki. Adres tego lokalu był ujawniony w KRS. Inny podmiot postanowił wytoczyć przeciwko przedsiębiorcy powództwo cywilne. Jak wiadomo w powództwie takim należy wskazać adres zamieszkania lob siedziby pozwanego. Powód wskazał dane ujawnione w KRS, które nie były już aktualne gdyż spółka przeniosła siedzibę do innego biura. Po złożeniu pozwu do Sądu został on doręczony na stary adres spółki. Sąd lub referendarz sadowy wydał nakaz zapłaty, który został przesłany na adres pozwanego w ujawniony w KRS. Pod adresem tym nikt nie podjął przesyłki sądowej dlatego została ono podwójnie awizowana. W skutek podwójnego awizowania przesyłka sądowa została uznana za skutecznie doręczoną. Władze spółki nie były jednak świadome, że przeciwko spółce zostało wytoczone powództwa. W wyniku tego faktu pomimo, iż powództwo nie było zasadne organy spółki nie wniosły w ustawowym terminie sprzeciwu. W konsekwencji tego nakaz zapłaty stał się prawomocny. Następnie organy spółki dokonały zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS. Na adres nowej siedziby spółki zostało doręczone postanowienia komornika w wszczęciu postępowania egzekucyjnego, gdyż powód złożyć wniosek o wyegzekwowanie ww. nakazu zapłaty. Organy spółki złożyły wówczas wniosek do Sądu o pozbawienie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty z uwagi na fakt, że został on nieprawidłowo doręczony. Sąd oddalił jednak żądanie pozwanej spółki gdyż pozew został doręczony na adres wskazany w KRS.

Pomoc Kancelarii w sprawach dotyczących KRS

Jeżeli potrzebujesz pomoc prawnej zapraszamy da naszych biur w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus