Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Spółka akcyjna

Czym jest spółka akcyjna? 

Spółka akcyjna to kapitałowa spółka prawa handlowego, która służy zwykle do prowadzenia działalności gospodarczej większych rozmiarów. Akcjonariuszami spółki akcyjnej może być jedna lub większa ilość osób. Akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym inne spółki z tym zastrzeżeniem, że spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę zoo. Co oczywiste cecha charakterystyczna tej spółki jest to, że jej akcjonariusze nie odpowiadają za jej zobowiązania nawet jeżeli spółka ta stanie się niewypłacalna. Jest to więc w miarę bezpieczny sposób lokowania  kapitału.

Organy spółki akcyjnej i ich kompetencje 

Organami spółki akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Zarząd spółki akcyjnej jest powołany do reprezentowania spółki na zewnątrz oraz prowadzenia jej spraw. Reprezentacja polega na składaniu oświadczeń w imieniu spółki, zaś prowadzenie jej spraw na zarządzaniu spółką w aspekcie wewnętrznym. Zarząd jest powoływaniu w braku odmiennego zastrzeżenie w umowie spółki przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza jest powoływana do sprawowania nadzoru na działalnością spółki, a zwłaszcza jej zarządu, który pełni funkcje wykonawcze. Walne zgromadzenie spółki składa się z jej akcjonariuszy. Udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uprawnionych z tytułu akcji na okaziciela wymaga spełnienia dodatkowych formalności.

Jak założyć spółkę akcyjną i jakie formalności trzeba spełnić? 

Założenie spółki akcyjnej jest dość skomplikowane  bowiem wymaga spełnienia wielu formalności. Pierwszym krokiem do założenia tej spółki jest sporządzenie statutu spółki. Statut ten pod rygorem nieważności musi mieć formę aktu notarialnego. Statut muszą podpisać wszyscy założyciele spółki akcyjnej. Kolejnym krokiem jest objęcie wszystkim akcji przez akcjonariuszy. Z chwila objęcia akcji dochodzi do zawiązania spółki i powstania tzw. spółka akcyjnej w organizacji. Następnie należy ustanowić zarząd spółki oraz radę nadzorczą. Po wykonaniu tych czynności można złożyć wniosek o wpis spółki do KRS. Z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ona osobowość prawną. Proces założenia spółki akcyjnej można powierzyć również prawnikowi. Przed sądem rejestrowym pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, który zajmie się również przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Dla kogo odpowiednia jest spółka akcyjna? 

Spółki akcyjne to domena dużych przedsiębiorców. Jej założenie i funkcjonowanie wiąże się z wieloma obowiązkami, dlatego wymaga, aby osoby działające w imieniu tej spółki posiadały dużą wiedzę z zakresu prawa handlowego. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz pomocy przy założeniu spółki akcyjnej Kancelaria Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus