Spółka partnerska

Charakter spółki partnerskiej

Spółka partnerska to jednej z rodzajów spółki osobowej. Spółka ta jest powołana do wykonywania wolnego zawodu. Nie każdy jednak zawód można wykonywać w formie spółki partnerskiej, a tylko te zawody, które zostały wskazane w ustawie, którymi co do zasady są zawody zaufania publicznego. W formie spółki partnerskiej swoją praktykę mogą wykonywać, w szczególności radcy prawni, ale także doradcy podatkowi, czy też adwokaci. Istnieje również możliwość, aby spółka podatkowa została stworzona przez kilku adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. W takim przypadku ich firma może nosić nazwę Kancelarii adwokacko-radcowskiej, Kancelarii adwokacko-podatkowej, lub też Kancelarii radcowsko-podatkowej.

Cechy charakterystyczne wyłącznie dla spółki partnerskiej 

Podstawową cechą wyróżniającą spółkę partnerską od innych spółek osobowych, w tym spółki jawnej są zasady odpowiedzialności za niektóre rodzaje zobowiązań spółki. Zasadą jest oczywiście, że za zobowiązania odpowiada sama spółka, a subsydiarną odpowiedzialności ponoszą solidarnie wszyscy jej wspólnicy. W spółce partnerskiej zasada ta jednak doznaje wyjątku, co prawda nadal za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, lecz subsydiarna odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona tylko do jednego lub kilku wspólników, a pozostali są zwolnienie z odpowiedzialność nawet subsydiarnej. Wyżej wymienione zasady dotyczą zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem zawodu przez jednej ze wspólników w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Dla przykładu zobowiązaniem takim będzie to, które wynika z roszczeń odszkodowawczych opartych na błędnie sporządzonym operacie szacunkowym przez jednego z rzeczoznawców majątkowych-partnerów. Odpowiedzialność ta dotyczy również czynności związanych z działaniem innych osób, które znajdują się pod kierownictwem tego wspólnika, w szczególności personelu pomocniczy takiego jak sekretarki czy pracowników merytorycznych, jednak wykonujących pracę na stanowisku niesamodzielnym. Za takie zobowiązanie jak było mowa powyżej subsydiarna odpowiedzialność ponosi wyłącznie wspólnik w związku z którego działaniem (wykonywaniem zawodu) powstało to zobowiązanie, a także wspólnik lub wspólnicy, którzy przyjmą na siebie taką odpowiedzialność na podstawie umowy spółki w prowadzącej do stosunku spółki partnerskiej elementy znane ze spółki jawnej. Takim zobowiązaniem nie będzie natomiast zobowiązanie wynikające z obowiązku zapłaty za biuro czy media. Założenie spółki partnerskiej  wymaga spełnienia formalności, których może dopełnić w naszym imieniu radca prawny albo adwokat.

Założenie spółki partnerskiej z naszą pomocą 

Jeżeli chcesz założyć spółkę partnerską zapraszamy do współpracy z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Możesz skontaktować się telefonicznie lub mailowo. Więcej na temat usług związanych z obsługa firm znajdziesz klikając w tym miejscu.