Spółka zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z dwóch w polskim systemie prawnym obok spółki akcyjnej handlowa spółka kapitałowa. Spółkę z. o. o. może założyć osobą fizyczna lub osoba prawna. Spółkę taką może założyć jeden lub kilku wspólników. Istnieją bowiem również jednoosobowe spółki z. o. o. Jedyny wyjątek w tym zakresie dotyczy nie możności założenia spółki z. o. o. przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółkach kapitałowych na pierwszym planie znajduje się substrat kapitałowy, nie zaś osobowy.

Cechą podstawową spółki z. o. o. jako spółki kapitałowej jest to, że posiada ona osobowość prawną. Osobowość prawną spółka nabywa z chwilą wpisu do rejestru. Przed wpisem spółka posiada tzw. ułomną osobowość prawną będąc spółką w organizacji. Spółka ta podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na ten moment wynosi 5 tys. złotych, planowane są jednak zmiany w tym zakresie. Spółka działa przez zarząd, zarząd może być jedno bądź wielo osobowy. W niektórych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjną jest również Rada Nadzorcza sprawująca nadzór nad Zarządem w dużym uproszczeniu.

Spółka z. o. o. może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Dlatego wspólnicy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za jej długi. Spółka ta jest więc korzystna dla osób, które prowadzą działalność na dużą skale i chcą zabezpieczyć swój majątek osobiste przed wyjątkowo ciężkimi skutkami związanymi z niewypłacalnością firmy. Podstawowym jednak minusem prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej są zasady jej opodatkowania. Zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za nim trafią do jej wspólników w formie dywidendy są podwójnie opodatkowane, najpierw Corporate Income Tax (CIT) czyli podatkiem od osób prawnych, a następnie podatkiem od dywidendy. Stawka obu z tych podatków wynosi 19 procent. Te niekorzystne skutki mogą być niwelowane w przypadku, gdy wspólnik znajduje się w drugim progu podatkowym. Istnieje również możliwość założenia w raz ze spółką z .o. o. spółki komandytowej co łagodzi skutki podatkowe.

Reasumując prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki są ma swoje plusy oraz minusy. Jeżeli nie wiesz jaką formę swojej firmy wybrać zasięgnięć doradztwa adwokata, czy też radcy prawnego. Prawnik będzie Cię zastępował w procedurze o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria adwokacka lub Kancelaria radcowska może również prowadzić obsługę prawną Twojej spółki co umożliwi Ci skupienie się na swoim biznesie.