Spółka zoo

Istota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedną z dwóch w polskim systemie prawnym obok spółki akcyjnej handlowa spółką kapitałową. Spółkę z o. o. może założyć osobą fizyczna lub osoba prawna. Spółkę taką może założyć jeden lub kilku wspólników. Istnieją bowiem również jednoosobowe spółki z o. o. Jedyny wyjątek w tym zakresie dotyczy nie możności założenia spółki z o. o. przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółkach kapitałowych na pierwszym planie znajduje się substrat kapitałowy, nie zaś osobowy.

Osobowość prawna spółki 

Cechą podstawową spółki z o. o. jako spółki kapitałowej jest to, że posiada ona osobowość prawną. Osobowość prawną spółka nabywa z chwilą wpisu do rejestru. Przed wpisem spółka posiada tzw. ułomną osobowość prawną będąc spółką w organizacji. Spółka ta podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na ten moment wynosi 5 tys. złotych, planowane są jednak zmiany w tym zakresie. Spółka działa przez zarząd, zarząd może być jedno bądź wieloosobowy. W niektórych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjną jest również Rada Nadzorcza sprawująca nadzór nad Zarządem w dużym uproszczeniu.

Zdolność prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z o. o. może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Dlatego wspólnicy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za jej długi. Spółka ta jest więc korzystna dla osób, które prowadzą działalność na dużą skale i chcą zabezpieczyć swój majątek osobiste przed wyjątkowo ciężkimi skutkami związanymi z niewypłacalnością firmy. Podstawowym jednak minusem prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej są zasady jej opodatkowania. Zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za nim trafią do jej wspólników w formie dywidendy są podwójnie opodatkowane, najpierw Corporate Income Tax (CIT) czyli podatkiem od osób prawnych, a następnie podatkiem od dywidendy. Stawka obu z tych podatków wynosi 19 procent. Te niekorzystne skutki mogą być niwelowane w przypadku, gdy wspólnik znajduje się w drugim progu podatkowym. Istnieje również możliwość założenia w raz ze spółką z o. o. spółki komandytowej co łagodzi skutki podatkowe.

Porada prawna w sprawie założenia spółki 

Reasumując prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki są ma swoje plusy oraz minusy. Jeżeli nie wiesz jaką formę swojej firmy wybrać zasięgnąć doradztwa adwokata, czy też radcy prawnego. Prawnik będzie Cię zastępował w procedurze o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria adwokacka lub Kancelaria radcowska może również prowadzić obsługę prawną Twojej spółki co umożliwi Ci skupienie się na swoim biznesie.