Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Spadek po cudzoziemcu

Spadek, a brak polskiego obywatelstwa spadkodawcy

 W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego po osobie, która nie jest obywatelem. W takim przypadku należy ustalić, czy zastosowanie znajduje polska jurysdykcja krajowa. W niniejszym artykule zostaną omówione materię związane z ustaleniem jurysdykcji w sprawach spadkowych.

Jurysdykcja w sprawach spadkowych 

  Kwestię jurysdykcji w sprawach spadkowych reguluje przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ww. aktu prawnego przewidują przesłanki zastosowania polskiej jurysdykcji krajowej w sprawach z tego zakresu. Przede wszystkim Polski Sąd będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania spadkowego po obywatelu Polskim. Oznacza to, ze bez względu na miejsce zamieszkania, pobytu czy położenie masy spadkowej w każdym przypadku można żądać stwierdzenia nabycia spadku po obywatelu Polskim. Oczywiście dla posiadania obywatelstwa decydującym momentem jest chwila śmierci. Jeżeli chodzi o cudzoziemców to musza zostać spełnione dodatkowe warunki. W przypadku spadkodawców niebędących obywatelami Polskimi do zastosowania jurysdykcji polskiego Sąd konieczne jest wykazanie, że posiadał on miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski w dniu śmierci. W tym przypadku nie jest konieczne, aby cudzoziemiec zmarł na ternie Polski. Może zdarzyć się tak, że cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania zmarł na terenie innego kraju. Znacznym udogodnieniem jest również wprowadzenie możliwości przeprowadzenia postępowania spadkowego po cudzoziemców jeżeli jego majątek w znacznej części znajduje się na terenie naszego kraju. Oczywiście rozstrzygnięcie w sprawie spadkowej wydane przez Sąd innego państwa może zostać uznane w Polsce na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego polska jurysdykcja krajowa znajduje również w każdym przypadku zastosowanie co własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Cudzoziemcy spoza UE 

  W przepadku cudzoziemców posiadających obywatelstwo innego państwa UE dodatkowo znajdują zastosowanie przepisy prawa unijnego, dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady regulujące tę materię. W stosunkach tego rodzaju zasadą jest to, że co do zasady jurysdykcję krajową w sprawach spadkowych posiada państwa, na terenie którego spadkodawca posiadał miejsce pobytu w chwili śmierci. Oznacza to, że jeżeli obywatel Polski zmarł na terenie Niemiec właściwym do przeprowadzenia postępowania spadkowego będzie Sąd niemiecki.

Kontakt

  Kancelaria, na stronie której się znajdujesz ma swoje siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy także w sprawach spadkowych o charakterze trans-granicznym.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus