Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Spadek po cudzoziemcu

Spadek, a brak polskiego obywatelstwa spadkodawcy

W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego po osobie, która nie jest obywatelem. W takim przypadku należy ustalić, czy zastosowanie znajduje polska jurysdykcja krajowa. W niniejszym artykule zostaną omówione materię związane z ustaleniem jurysdykcji w sprawach spadkowych.

Jurysdykcja w sprawach spadkowych 

Kwestię jurysdykcji w sprawach spadkowych reguluje przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ww. aktu prawnego przewidują przesłanki zastosowania polskiej jurysdykcji krajowej w sprawach z tego zakresu. Przede wszystkim Polski Sąd będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania spadkowego po obywatelu Polskim. Oznacza to, ze bez względu na miejsce zamieszkania, pobytu czy położenie masy spadkowej w każdym przypadku można żądać stwierdzenia nabycia spadku po obywatelu Polskim. Oczywiście dla posiadania obywatelstwa decydującym momentem jest chwila śmierci. Jeżeli chodzi o cudzoziemców to musza zostać spełnione dodatkowe warunki. W przypadku spadkodawców niebędących obywatelami Polskimi do zastosowania jurysdykcji polskiego Sąd konieczne jest wykazanie, że posiadał on miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski w dniu śmierci. W tym przypadku nie jest konieczne, aby cudzoziemiec zmarł na terenie Polski. Może zdarzyć się tak, że cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania zmarł na terenie innego kraju. Znacznym udogodnieniem jest również wprowadzenie możliwości przeprowadzenia postępowania spadkowego po cudzoziemców jeżeli jego majątek w znacznej części znajduje się na terenie naszego kraju. Oczywiście rozstrzygnięcie w sprawie spadkowej wydane przez Sąd innego państwa może zostać uznane w Polsce na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego polska jurysdykcja krajowa znajduje również w każdym przypadku zastosowanie co własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Cudzoziemcy spoza UE 

W przepadku cudzoziemców posiadających obywatelstwo innego państwa UE dodatkowo znajdują zastosowanie przepisy prawa unijnego, dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady regulujące tę materię. W stosunkach tego rodzaju zasadą jest to, że co do zasady jurysdykcję krajową w sprawach spadkowych posiada państwa, na terenie którego spadkodawca posiadał miejsce pobytu w chwili śmierci. Oznacza to, że jeżeli obywatel Polski zmarł na terenie Niemiec właściwym do przeprowadzenia postępowania spadkowego będzie Sąd niemiecki.

Kontakt

Kancelaria, na stronie której się znajdujesz ma swoje siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy także w sprawach spadkowych o charakterze trans-granicznym.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus