Specjalizacja Kancelarii

Na czym polega specjalizacja? 

W dzisiejszych czasach rozwój stosunków życia społecznego generuje potrzebę na specjalizację w każdej dziedzinie. Zjawisko to dotyczy również sfery usług prawnych. Najbardziej widoczne tendencję do specjalizacji można zauważyć w większych miastach. Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych specjalizacja jest już standardem usług prawnych. W Polsce nadal jednak zazwyczaj prawnicy, w tym adwokaci i radcy prawni zajmują się wszystkimi dziedzinami prawa. Tylko niektóre gałęzie prawa są co do zasady przedmiotem specjalizacji tylko niektórych Kancelarii. Przykładem tego rodzaju spraw są sprawy z zakresu postępowania upadłościowego. Sprawy te wymagają nie tylko wiedzy prawnej co do treści przepisów, orzecznictwa sądów i poglądów judykatury, ale także wiedzy ekonomicznej oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w stanach kryzysowych.

Prawo krajowe innych państw 

Podobnie przedmiotem specjalizacji polskich prawników jest prawo krajowe obcych państw. Najczęściej w tej dziedzinie specjalizują się prawnicy zagraniczni, którzy obowiązkowo  wpisani są stosowną listę polskich korporacji prawnych posiadający prawo do pełnienia funkcji zastępcy procesowego na terenie Polski. W niektórych przypadkach z pomocy takich prawników może również korzystać Sąd powołując ich na biegłych w postępowaniach, w których zachodzi potrzeba zastosowania prawa obcego państwa.

Kompleksowa pomoc prawna

Specjalizacja nie zmienia jednak faktu, że prawnik powinien posiadać odpowiednią wiedzę w każdej dziedzinie prawa, w związku z faktem, że każdą sprawę należy rozpatrywać kompleksową niejednokrotnie posługując się przepisami z różnych dziedzin prawa. Zazwyczaj w większych Kancelariach, które zatrudniają zespół prawników każdy z nich specjalizuje się w innej dziedzinie, co umożliwia świadczenie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, a jednocześnie umożliwia optymalizację czasu pracy i rozwój personelu prawniczego. Dotyczy to jednak co oczywiste większych miast, w małych miastach ludzie zgłaszają się do prawnika z różnymi problemami, które za każdym razem należy rozwiązywać biorąc pod uwagę słuszny interes Klienta. W przypadku gdy dana dziedzina wymaga wiedzy specjalistycznej istnieje możliwość skierowania Klienta do prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie.

Z jakimi sprawami Klienci zgłaszają się najczęściej? 

Pewnego rodzaju sprawy ze względu na swoją powszechność nie wymagają specjalizacji. Do spraw takich należą proste sprawy o zapłatę, sprawy o alimenty, czy rozwód. Podjęcia się takich spraw podejmie się w zasadzie każdy prawnik. Jeżeli chcesz uzyskać informację na temat oferty naszej Kancelarii zajrzyj tutaj. Serdecznie zaprażamy do współpracy osoby indywidualne oraz podmioty gospodarcze.