Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Sprawy rodzinne

Istota regulacji prawa rodzinnego w Polsce 

Prawo rodzinne jest to gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Ta dziedzina prawa dotyczy zarówno kwestii dotyczących spraw związanych ze stosunkami majątkowymi jak i spraw o charakterze niemajątkowym. Dla przykładu stosunek opieki rodzica nad dzieckiem ma charakter niemajątkowy, lecz osobisty, natomiast sprawa o alimenty ma charakter stricte majątkowy.

Rozstrzyganie spraw na gruncie prawa rodzinnego

Sprawy rodzinne są rozstrzygane przez Sądy według procedury cywilnej uregulowanej w kodeksie postępowania cywilnego. Niektóre sprawy rodzinne rozpatrywane są w trybie procesowym, np. sprawy o alimenty, niektóre zaś w trybie nieprocesowym, np. sprawy o przysposobienie. Procedura w sprawach rodzinnych posiada jednak pewne odrębności wynikające z przepisów szczególnych kodeksu postępowania cywilnego. W niektórych sprawach rodzinnych właściwy rzeczowo jest Sąd Rejonowy, w innych Sąd Okręgowy.

Zastępstwo świadczone przez adwokatów i radców prawnych 

W sprawach rodzinnych uczestnicy lub strony postępowaniu mogą być zastępowane przez adwokatów lub radców prawnych. Skorzystanie w tych sprawach z usług zawodowego pełnomocnika uzasadnia delikatny charakter tych spraw. Ponadto spory z zakresu stosunków rodzinnych często są skomplikowane ze względu na aspekt dowodowy. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego są sprawy o alimenty oraz rozwód. Również częste są sprawy dotyczące majątkowego prawa małżeńskiego. Dużą wiedzę z tego zakresu posiada jeden z moich pracowników (z wyższym wykształceniem prawniczym), jako że napisał pracę dyplomową na ten temat. Kwestie te dotyczą między innymi odpowiedzialności za długi małżonka oraz rozliczeń pomiędzy majątkiem osobistym małżonków, a majątkiem wspólnym. Osobiście reprezentuje swoich Klientów w sprawach o podział majątku po rozwodzie.  W aspekcie materialnym obecny kształt prawa rodzinnego jest uregulowany przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do podstawowych zasad prawa rodzinnego należą takie zasady jak zasada równość stron, zasada poszanowania dobra dziecka oraz ochrona życia rodzinnego.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego, w tym majątkowego prawa rodzinnego zapraszam do mojej Kancelarii w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku. Jako radca prawny mogę również reprezentować Twoje interesy przed Sądem. Sprawy rodzinne są rozpatrywane w wydział rodzinnych i opiekuńczych, a gdy taki wydział w danym Sądzie nie występuję przez wydziały cywilne. W sposób ustawiczny ja oraz moi pracownicy podnosimy poziom swojej wiedzy, zarówno w zakresie znajomości przepisów prawa krajowego i unijnego jak i w zakresie znajomości orzecznictwa w sprawach rodzinnych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus