Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Sprzeciw od zastosowania kary porządkowej

Ko może wymierzyć karę porządkową pracownikowi?

 Pracodawca zgodnie z kodeksem pracy jest uprawniony do wymierzania pracownikowi kar porządkowych. Kary te mogą być nakładane wyłącznie za naruszenia określonych obowiązków pracowniczych. Pracodawca przy stosowaniu przedmiotowych kar nie posiada jednak arbitralnej władzy. Zastosowanie kary porządkowej musi być zarówno zasadne jak i nastąpić we właściwej procedurze przewidzianej w kodeksie pracy. Zasadność zastosowania kary oznacza po pierwsze prawidłową ocenę stanu faktycznego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia oraz zastosowanie adekwatnej pod względem dolegliwości kary. Właściwa procedura natomiast oznacza pewnie proces, który musi zostać zrealizowany w celu nałożenia kary porządkowej. Jeżeli pracownik uważa, że zastosowanie kary nie było zasadne lub naruszało przepisy postępowania powinien złożyć sprzeciw. W tym celu pracownik może również skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże zredagować taki środek zaskarżenia.

Gdy pracownik nie poczuwa się do winy

  Sprzeciw od zastosowania kary porządkowej powinien obligatoryjnie wskazywać jakiej kary dotyczy. Dodatkowo pracownik w takim piśmie może zawrzeć inne informację, które mogą przekonać pracodawcę do zmiany swojej decyzji. Do informacji takich należy przede wszystkim przedstawienie okoliczności sprawy. Pracownik może również wskazać na konkretne naruszenia przepisów postępowania. W tym zakresie najczęściej pracodawcy bardzo często, między innymi naruszają obowiązek wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary. Równie często w zawiadomieniach o zastosowaniu kary porządkowej nie jest precyzyjnie określone na czym polegało naruszenie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że nie jest wystarczającym zwarcie w ww. zawiadomieniu jedynie informacji o rodzaju naruszenia, bez precyzyjnego wskazania na czym polegało naruszenie pracownika w odwołaniu do konkretnego stanu faktycznego. Obowiązek ten jest zrozumiały gdyż precyzja w tym zakresie umożliwia pracownikowi podjęcie skutecznej obrony i ustosunkowania się do stanowiska pracodawcy. W takiej sytuacji niejednokrotnie pracodawca może dojść do wniosku, że pracownik dysponuje zasadnymi zarzutami, które pozwolą mu na zwycięstwo w Sądzie co będzie się wiązać dla pracodawcy z dodatkowymi kosztami. W małych firmach prywatnych najczęściej jednak pracownicy nie decydują się na złożenie sprzeciwu pomimo, iż kwestionują zastosowaną karę. Jest to zrozumiale, gdyż taki otwarty sprzeciw bardzo często może doprowadzić do powstania konfliktu z pracodawcą.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również w sprawach pracowniczych. Pracownik jako strona słabsza stosunku pracy bardzo często potrzebuje pomocy prawnika.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus