Stawki za czynności radców prawnych i adwokatów

Regulacje ustawowe stawek

Opłaty za czynność radców prawnych oraz za usługi adwokatów są określone przez dwa odrębne rozporządzenia. Jednak ww. akty prawne pokrywają się ze sobą co do zasady w całości, a zatem wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych jest ustalone na takim samym poziomie. Wynika to z faktu, że zarówno Kancelarię adwokackie jak i Kancelarie radcowskie świadczą usługi na tym samym, bardzo wysokim poziomie. Rozporządzenia w sprawie stawek za czynności zawodowych pełnomocników wydane są na podstawie odpowiednio ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o adwokaturze. Prawodawca przewiduje jednak jedynie minimalne stawki za usługi profesjonalnych pełnomocników, nie są to stawki maksymalne tak jak w przypadku taks notarialnych. Jednocześnie istnieje przepis, który zezwala radcą prawnym oraz adwokatom, aby w szczególnie uzasadnionych przypadkach danego konkretnej sprawy zrezygnowali z wynagrodzenia w całości lub części. Dotyczy to jednak sytuacji nadzwyczajnych, dlatego ta możliwość nie jest nadużywana. 

Czego nie obejmują minimalne stawki prawników? 

Minimalne stawki nie dotyczą również usług prawnym świadczonych przez zawodowych Prawników, które nie polegają na prowadzeniu całego postępowania w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w szczególności polegających na sporządzeniu pisma procesowego, czy udzieleniu porady prawnej. Natomiast stawki minimalne są zróżnicowane w zależności od rodzaju sprawy. W przypadku roszczeń z powództw cywilnych stawki te ustalane są adekwatnie do wartości przedmiotu sporu, w innych sprawach opłaty są stałe.  W sprawach z urzędu, co może dziwić bowiem nie znajduje to żadnego uzasadnienia praktycznego, czy ustawodawczego stawki za czynności adwokatów i radców prawnych są niższe niż stawki zawodowych pełnomocników z wyboru. Sprawy z urzędu są bardzo nisko opłacane pomimo, że adwokat bądź radca prawny powinien prowadzić je z taką samą starannością jak sprawy z wolnego rynku. Z uwagi na ten fakt sprawy z urzędu nigdy nie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród  adwokatów i radców prawnych.

Prowadzenie spraw z urzędu przez Kancelarie

Misja zawodu radcy prawnego i adwokata przemawia jednak za tym, aby zawodowi pełnomocnicy prowadzili również takie sprawy, zwłaszcza gdy Klient osobiście zwraca się o taką pomoc.  Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Paczek stara się uwzględniać prośby o poprowadzenie spraw z urzędu zawsze o ile jest to możliwe. Aby poznać szczegóły i uzyskać wycenę usługi Prawnej świadczonej przez radcę prawnego (takie same zasady przy usługach adwokatów) zapraszamy do naszej Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu. Pani mecenas prowadzi również Kancelarię w Przeworsku. Jedną z siedzib Kancelarii jest również miasto Rzeszów, w stolicy Podkarpacia mamy swoje biuru w samym centrum.