Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Stowarzyszenie

Charakter prawny stowarzyszenia

Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną. Aby założyć takie stowarzyszenie potrzeba przynajmniej 7 osób. Jest to minimalna liczba członków założycieli stowarzyszenia. Członkowie Ci powinni zebrać się na Zgromadzeniu Założycielskim, na którym uchwala się statut stowarzyszenie oraz wybiera jego władze. Statut Stowarzyszenia powinien określać w szczególności jak stowarzyszenie będzie się nazywać, ewentualnie skróconą nazwę organizacji, lokal w których stowarzyszenie będzie miało swoją siedzibę oraz to na jakim obszarze będzie działać, informacje o zasadach przyznawania nowych członków, zasady powoływania władz, sposób podejmowania uchwał i zasady dokonywania zmian w statucie, a także cel stowarzyszenia i zasady finansowania. Na Zgromadzeniu Założycielskim członkowie dokonują też wyboru władz Stowarzyszenia, czyli Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zarząd prowadzi sprawy stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, a także wykonuje uchwały, natomiast komisja rewizyjna kontroluje działania zarządu i zatwierdza jego sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia. Zarząd może być jednoosobowy lub też być organem kolegialnym, natomiast komisja rewizyjna powinna liczyć co najmniej trzy osoby.

Rejestracja stowarzyszenia   

Po przeprowadzeniu Zgromadzenia Założycielskiego i podjęciu wszystkich koniecznych uchwał można przystąpić do fazy rejestracyjnej. Stowarzyszenie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zarejestrowanie KRS składamy do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. W przypadku gdy siedziba taka znajduje się na terenie gminy lub miasta Jarosław lub Przeworsk właściwy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Dokumenty rejestracyjne składają się nie tylko z wniosku głównego, ale również obligatoryjnych załączników sporządzonych na formularzach takich jak KRS-WK, czy KRS-WM, a także dokumenty z Walnego Zgromadzenia Założycieli, w szczególności protokół z tego zgromadzenia, uchwała o przyjęciu statutu, wyborze członków władz stowarzyszenia, lista członków założycieli obecnych na zgromadzeniu, protokół z głosowania nad uchwałami. Do wniosku co oczywiste należy również dołączyć statut Stowarzyszenia.

Powierzenie sprawy profesjonalistom

Zgromadzenie dokumentacji koniecznej do zarejestrowania stowarzyszenia jest trudne i wymaga spełnienia wielu formalności. Czynności te można powierzyć adwokatowi lub radcy prawnego najlepiej w ramach stałej obsługi prawnej Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmie decyzję o zmianie jego statutu, a profesjonalny prawnik przygotuje dokumentacje, w celu wprowadzenia stosowanego zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus