Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Struktura sądownictwa

Elementy władzy sądowniczej 

Władza sądownicza w Polsce składa się z sądów i trybunałów. Wyróżniamy Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży Konstytucji naszego kraju, a także Trybunał Stanu, który zajmuje się sądzeniem osób pełniących najwyższe funkcję w państwie za delikty Konstytucyjne. Warto też zaznaczyć, że TS jest jedynym sądem właściwym w zakresie odpowiedzialności karnej Prezydenta.

Rodzaje Sądów wojskowych 

Sądy w Polsce dzielą się na Sądy Powszechne oraz Sądy Wojskowe. Do Sądów wojskowych należą Wojskowe Sądy Garnizonowe oraz Okręgowe Sądy Wojskowe. Wojskowe Sądy Okręgowe są Sądami wyższego Sądu w stosunku do działających na ich obszarze właściwości Wojskowych Sądów Garnizonowych.  Wojskowe Sądy Okręgowe są sądami I instancji w przypadku niektórych przestępstw oraz w przypadku przestępstw popełnionych przez oficerów w stopniu co najmniej majora, a także inne sprawy wymienione w kodeksie postępowania karnego. W sytuacji gdy Wojskowy Sąd Okręgowy jest sądem I instancji apelacja przysługuje do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.

Sądownictwo powszechne 

Sądownictwo powszechne tworzą Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe oraz Apelacyjne. Sądy Rejonowe są właściwe w I instancji dla wszelkich spraw niezastrzeżonych dla sądów wyższej instancji. Środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów rozpatrują co do zasady właściwe Sądy Okręgowe. Natomiast, gdy sądem właściwym do rozpoznania określonej sprawy w I instancji jest Sąd Okresowy apelacja przysługuje do Sądu Apelacyjnego. Sąd Rejonowy w Przeworsku obejmuje swą właściwością miasto i gminę Przeworsk oraz okoliczne gminy w powiecie Przeworskim. Podobnie kształtuje się właściwość Sądu Jarosławskiego, z tym że z uwagi na fakt iż Przeworski Sąd nie posiada wydziału pracy sprawy z zakresu prawa pracy w okręgu właściwości SR w Przeworsku rozpatruje SR w Jarosławiu. Sądem wyższego szczebla zarówno w stosunku do SR w Jarosławiu, jak i też SR w Przeworsku jest Sąd Okręgowy w Przemyślu. Ten Sąd rozpatruje także niektóre sprawy w I instancji, np. sprawy o rozwód. Największą wiedzę w zakresie ustroju i struktury sądownictwa w Polsce posiadają radcy prawni i adwokaci, dlatego też warto zasięgnąć ich opinii.

Pomoc prawna Kancelarii 

Jako zawodowy prawnik posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiającą mi prowadzenie obsługi prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Doskonale znam struktury sądownictwa i pomogę Ci przebrnąć przez żmudną procedurę sądową. Prowadzę sprawy przed sądami w całym Województwie Podkarpackim, a jeżeli zachodzi taka potrzeba występuję przed wokandami całej Polski.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus