Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego

Czym jest zapis windykacyjny?

  Zapis windykacyjny jest jedną z formą rozrządzeń na wypadek śmierci. Zapis taki co oczywiste wywiera skutki prawo-rzeczowe po śmierci spadkodawcy. Nie mniej jednak w przeciwieństwie do zapisu zwykłego skutki takie nie następują automatycznie. Zapisobiorca staje się właścicielem rzeczy objętych zapisem już w chwili otwarcia spadku, a nie dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli przez spadkobiercę.

Skutki zapisu windykacyjnego

  Pomimo faktu, iż zapis windykacyjny wywiera skutki prawo-rzeczowe, a nie tylko obligacyjne koniecznym jest stwierdzenie jego nabycia. Samo przedstawienie testamentu zawierającego zapis windykacyjny nie jest wystarczające dla ujawnienia jego skutków w księdze wieczystej. Zgodnie z kodeksem cywilnym do stwierdzenia  zapisu windykacyjnego zastosowanie mają przepisy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku. Po uzyskaniu takiego dokumentu, tj. prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia zapisu można złożyć wniosek o wpis w księgach wieczystych jako właściciela zapisobiorcy windykacyjnego. W orzecznictwie wskazuje się również na to, że nie powinny toczyć się dwa odrębne postępowania, tj. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i postępowanie o stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego po tej samej osobie. W takiej sytuacji postanowienie Sądu określi zarówno osobę spadkobiercy, jak i zapisobiorca windykacyjnego ze wskazaniem nabytych przez tę osobę rzeczy lub praw majątkowych. Dlatego właśnie przy sporządzaniu wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku należy wskazać jako uczestników postępowania ewentualnych zapisobiorców windykacyjnych. Jeżeli wnioskodawca tego nie zrobi Sąd wezwie do uzupełniania braków, a w niektórych przypadkach od razu wezwie takich zapisobiorców do udziału w sprawie. Zapisobiorca podobnie jak spadkobierca może być reprezentowany w sprawie spadkowej przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Podobnie jak spadkobierca zapisobiorca windykacyjny ma możliwość zarówno odrzucenia zapisu jak i przyjęcia takiego zapisu. Forma takiego oświadczenia jest również tożsama.  Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na fakt, iż w pewnym zakresie zapisobiorca windykacyjny również odpowiada za długi spadkowe. Prawnik może załatwić wszelkie formalności związane z nabyciem zapisu windykacyjnego, łącznie z dokonaniem stosownych wpisów aktualizacyjnych przez Sąd wieczystoksięgowy.

Jak możesz się z Nami skontaktować?

  Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawcach spadkowych. Sprawy te zwykle cechują się małym stopniem skomplikowania i mają charakter ściśle formalny, jednak i tutaj przydatna bywa pomoc Prawnika, który poprowadzi spadkobiercę lub zapisobiorcę windykacyjnego poprzez poszczególne etapy tego postępowania.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus