Taksy notarialne

Kiedy wymagana jest forma notarialna czynności prawnej?

Niektóre czynności wymagają wizyty w Kancelarii notarialnej. Zanim jednak zdecydujemy się na wizytę u Notariusza należy skalkulować sobie koszty jakie będą się wiązały z wynagrodzeniem notariusza. Oczywiście informacji takich udzieli sam notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej, jednak warto mieć ogólne pojęcie o wysokości tych kosztów, aby nie być zaskoczonym. 

Wysokość taksy notarialnej

W przypadku notariuszy przepisy stosowanego rozporządzenia, tj. rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych stawek taks notarialnych. Łatwo zauważyć, że o ile zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych jest regulowane poprzez określenie stawek minimalnych, to w przypadku notariuszy są to stawki maksymalne. Oznacza to, że notariusz może dokonać danej czynności za niższą stawkę niż ta przewidziana w rozporządzeniu, nie może jednak pobrać za dokonanie czynności notarialnej kwoty wyższej niż określonej w rozporządzeniu. W praktyce jednak ze względu na nadal stosunkowo niską liczbę notariuszy w Polsce zasadą jest pobieranie stawki maksymalnej. Jest to również zrozumiałe dlatego, że zawód notariusza jako zawód zaufania publicznego o szczególnym charakterze wymaga obiektywizmu i precyzji, natomiast cena usługi schodzi na drugi plan. Stawki maksymalnej stawki notarialnej są uzależnione od wartości czynności notarialnej, a w niektórych przypadkach określona kwotowo.

Taksa notarialna w poszczególnych sprawach 

Dla przykładu w przypadku gdy wartość czynności notarialnej poniżej trzech tysięcy złotych stawka nie może być wyższa niż kwota 100 zł netto. Natomiast gdy wartość takiej czynności jest wysoka taksa notarialna może osiągnąć nawet do dziesięciu tysięcy złotych. Niektóre taksy są natomiast określone kwotowo, w szczególności za poświadczenie podpisu notariusz może pobrać maksymalnie 20 zł netto, za sporządzenie pełnomocnictwa 30 zł netto. Za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem stawka wynosi maksymalnie 6 zł od każdej strony. Warto jednak zaznaczyć, że czynność poświadczenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem może również dokonać występujący w sprawie jako pełnomocnik adwokat lub radca prawny.

Informacja na temat wysokości taksy notarialnej 

Jeżeli przed wizytą u Notariusza chcesz uzyskać informację na temat tego jakie koszty będą się wiązały z dokonaniem czynności notarialnych, w tym koszty taksy notarialnej oraz  podatków zapraszam do umówienia konsultacji w Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Więcej informacji dotyczących notariatu znajdziesz klikając w ten link.