Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Termin na odrzucenie spadku

Zasady liczenia terminu na odrzucenie spadku

Jak wiadomo termin na złożenie oświadczenia o tym, czy osoba powołana do dziedziczenia przyjmuje spadek w sposób prosty, z dobrodziejstwem inwentarza lub też spadek odrzuca. Oczywiście w przypadku gdy toczy się postępowanie o wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności przez małoletniego termin ten ulega zawieszeniu.  W praktyce jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, że spadkobierca uchybia ww. terminowi. W takim przypadku co do zasady złożenie przedmiotowego oświadczenia będzie bezskuteczne. Nie istnieje możliwość przywrócenia tego terminu, gdyż jest to termin prawa materialnego. Nie oznacza to jednak, że w tej sytuacji spadkobierca jest całkowicie pozbawiony możliwości obrony. Istnieje możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego zawiera szczególne regulacje w tym zakresie nieco odmienne niż w przypadku pozostałych oświadczeń woli.

Uchylenie się od skutków odrzucenia lub przyjęcia lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza spadku

Przepisy umożliwiające uchylenie się od skutków złożenia oświadczenia w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku stosuje się również w przypadkach, gdy spadkobierca nie złożył takiego oświadczenia i na mocy prawa nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza (według wcześniej obowiązującego stanu prawnego spadek w takim przypadku został przyjmowany w sposób prosty). Aby skutecznie uchylić się od złożonego ww. oświadczenia woli lub też, skutków braku złożenia takiego oświadczenia w ustawowo określonym terminie należy złożyć do dowolnego Sądu Rejonowego oświadczenie o uchylenie się od skutków takiego oświadczenia. Sąd ten prześle ww. oświadczenie Sądowi spadku. Jednocześnie w piśmie takim należy zawrzeć oświadczenie, czy powołany do dziedziczenia  odrzuca spadek, przyjmuje go wprost lub też z dobrodziejstwem inwentarza (oświadczenie to musi być podpisane przez osobę składająca oświadczenie oraz podpis ten musi być poświadczony przez notariusza).

Termin na dokonanie czynności

Termin na uchylenie się od skutków ww. złożonego oświadczenia lub jego braku wynosi jeden rok. Powodem złożenia takiego oświadczenia może być błąd lub groźba, z uwagi na ten fakt termin ten rozpoczyna biec odpowiednio w chwili wykrycia błędu oraz ustania stanu obawy. W doktrynie uważa się, że błąd taki może dotyczyć wyłącznie stanu faktycznego, słusznie jednak podnosi się w orzecznictwie, że może to być błąd co do prawa. W praktyce zatem istnieje możliwość powołania się na fakt, iż powołany do dziedziczenia nie był świadomy przysługujących mu uprawnień. Nie dotyczy to sytuacji, gdy był on reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Natomiast błąd co do faktów, może polegać na tym, że powołany nie był świadomy, że spadek jest zadłużony.

Pomoc Kancelarii w sprawach spadkowych 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa spadkowego możesz umówić się na konsultację w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus