Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Termin na odrzucenie spadku

Zasady liczenia terminu na odrzucenie spadku

Jak wiadomo termin na złożenie oświadczenia o tym, czy osoba powołana do dziedziczenia przyjmuje spadek w sposób prosty, z dobrodziejstwem inwentarza lub też spadek odrzuca. Oczywiście w przypadku gdy toczy się postępowanie o wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności przez małoletniego termin ten ulega zawieszeniu.  W praktyce jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, że spadkobierca uchybia ww. terminowi. W takim przypadku co do zasady złożenie przedmiotowego oświadczenia będzie bezskuteczne. Nie istnieje możliwość przywrócenia tego terminu, gdyż jest to termin prawa materialnego. Nie oznacza to jednak, że w tej sytuacji spadkobierca jest całkowicie pozbawiony możliwości obrony. Istnieje możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego zawiera szczególne regulacje w tym zakresie nieco odmienne niż w przypadku pozostałych oświadczeń woli.

Uchylenie się od skutków odrzucenia lub przyjęcia lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza spadku

Przepisy umożliwiające uchylenie się od skutków złożenia oświadczenia w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku stosuje się również w przypadkach, gdy spadkobierca nie złożył takiego oświadczenia i na mocy prawa nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza (według wcześniej obowiązującego stanu prawnego spadek w takim przypadku został przyjmowany w sposób prosty). Aby skutecznie uchylić się od złożonego ww. oświadczenia woli lub też, skutków braku złożenia takiego oświadczenia w ustawowo określonym terminie należy złożyć do dowolnego Sądu Rejonowego oświadczenie o uchylenie się od skutków takiego oświadczenia. Sąd ten prześle ww. oświadczenie Sądowi spadku. Jednocześnie w piśmie takim należy zawrzeć oświadczenie, czy powołany do dziedziczenia  odrzuca spadek, przyjmuje go wprost lub też z dobrodziejstwem inwentarza (oświadczenie to musi być podpisane przez osobę składająca oświadczenie oraz podpis ten musi być poświadczony przez notariusza).

Termin na dokonanie czynności

Termin na uchylenie się od skutków ww. złożonego oświadczenia lub jego braku wynosi jeden rok. Powodem złożenia takiego oświadczenia może być błąd lub groźba, z uwagi na ten fakt termin ten rozpoczyna biec odpowiednio w chwili wykrycia błędu oraz ustania stanu obawy. W doktrynie uważa się, że błąd taki może dotyczyć wyłącznie stanu faktycznego, słusznie jednak podnosi się w orzecznictwie, że może to być błąd co do prawa. W praktyce zatem istnieje możliwość powołania się na fakt, iż powołany do dziedziczenia nie był świadomy przysługujących mu uprawnień. Nie dotyczy to sytuacji, gdy był on reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Natomiast błąd co do faktów, może polegać na tym, że powołany nie był świadomy, że spadek jest zadłużony.

Pomoc Kancelarii w sprawach spadkowych 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa spadkowego możesz umówić się na konsultację w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus