Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Termin na rozpowszechnienie utworu

Kto rozpowszechnia utwór? 

  Autor utworu zwykle nie dysponuje środkami oraz infrastrukturą potrzebną do publikacji i rozpowszechnienia utworu. W związku z tym faktem jest zmuszony do podjęcia współpracy z wydawcą. Najczęściej jest tak, że autor w zamian za wynagrodzenie przenosi na rzecz licencjobiorcy majątkowe prawa do utworu. W sytuacji gdy prawa do eksploatacji utworu zostały przeniesione na licencjobiorcę na zasadzie wyłączności to wówczas tylko ten podmiot może dokonać rozpowszechnienia utworu Autorowi utworu może zależeć na rozpowszechnieniu utworu nie tylko z powodów finansowych, ale także wizerunkowych.

Skutki naruszenia obowiązku rozpowszechnienia utworu 

  W modelowym rozwiązaniu strony umowy licencyjnej obejmującej prawo do utworu określają termin graniczny, w których utwór musi zostać rozpowszechniony przez wydawcę. Przepisy dotyczące ochrony prawa do utworu znajdują również zastosowanie w przypadku programów komputerowych, w tym gier komputerowych. Jeżeli jednak taki termin nie został wyznaczony licencjobiorca zobowiązany jest do rozpowszechnienia gry w terminu dwóch lat od daty przyjęcia utworu. Przyjęcie otworu polega na przekazaniu majątkowych praw do tego utworu.  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych ma również skutek rozporządzający z mocy prawa. Jeżeli umowy taka zostanie podpisana gdy utwór jeszcze nie istnieje, tj. dotyczy utworu przeszłego przyjęciu utworu możemy mówić dopiero gdy utwór ten powstaje. W praktyce utwór powinien być wydany przez autora licencjobiorcy na dowolnym nośniku, np. płycie cd. W sytuacji gdy po upływie dwuletniego terminu przewidzianego przez ustawę licencjobiorca nie dokona rozpowszechnienia utworu autor może odstąpić od zawartej umowy. Warunkiem jest jednak to, aby licencjodawca wyznaczył licencjobiorcy dodatkowy co najmniej 6-miesięczny termin na rozpowszechnienie utworu. Odstąpienie od umowy licencyjnej powoduje, że do autora powracają majątkowe praw autorskie. Dodatkowo autor może żądać od licencjobiorcy zapłaty odszkodowania, z tytułu uszczerbku jaki poniósł w związku z niewywiązaniem się przez wydawcę z umowy. Odszkodowanie to obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści. W sytuacji natomiast gdy rozpowszechnienie utwory nastąpiło z winy licencjobiorcy autor może żądać alternatywnie zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości dwukrotnego wynagrodzenia jeżeli jego wysokość została przewidziana w umowie.

Indywidualne sprawy 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również w zakresie analizy umów licencyjnych. Umowy takie należą do dość skomplikowanych dlatego warto przy ich sporządzaniu skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus