Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Terminy załatwiania spraw administracyjnych

Obowiązki organów administracji

Organy władzy publicznej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego mają obowiązek załatwiania spraw w ściśle określonym terminie. Zasadą jest to, że organ administracji powinien załatwiać sprawy niezwłocznie. Niezwłoczne załatwienie sprawy oznacza defakto wydanie decyzji lub wykonanie określonej czynności materialno-technicznej od ręki przy jednej wizycie osoby zainteresowanej, ewentualnie w przypadku gdy organ jest obciążony dużą ilością spraw w terminie 7 dni. Jeżeli jednak dokonanie określonej czynności urzędowej wymaga postępowania wyjaśniającego termin ten ulega wydłużeniu do jednego miesiąca. Sytuacja taka następuje wówczas gdy organ nie jest w stanie wydać decyzji na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, a jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania dowodowego, tak aby treść rozstrzygnięcia zawartego w treści decyzji odpowiadała zasadzie prawdy materialnej. W sprawach wyjątkowo skomplikowanych organ ma prawo skorzystać z wydłużonego 3 miesięcznego terminu do załatwienia sprawy. W niektórych sprawach przepisy przewidują regulację o charakterze lex specialis w zakresie terminów załatwienia określonych spraw, w szczególności terminy takie zawiera ustawa prawo budowlane.

Uchybienia terminów przez organy administracji

W praktyce organów administracji bardzo rzadko sprawy są załatwiane w terminie. Ponadto co należy zauważyć organy zwykle nie informują strony o tym, że sprawa zostanie załatwiona w późniejszym niż wymagają tego przepisy terminie oraz nie podają powodu takiego stanu rzeczy. W takim przypadku stronie po spełnieniu określonych w k. p. a. przesłanek przysługuje skarga na Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niezależnie od tego istnieje możliwość złożenia skargi na pracownika organy zajmującego się naszą sprawą do jego bezpośredniego przełożonego służbowego. Jeżeli rzeczywiście sprawa jest prowadzona z naruszeniem terminów ustawowych przełożony powinien wówczas ukarać pracownika dyscyplinarnie.  

Pomoc radcy prawnego

W przypadku gdy organ administracji nie wywiązuje się z przewidzianych w ustawie terminów warto zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego, który może podjąć w naszym imieniu interwencję. Bardzo często pouczenie pracownika administracji o obowiązujących przepisach prawa powoduje, że dana sprawa nabiera biegu.

Pomoc Kancelarii w sprawach administracyjnych

Nasza Kancelaria bardzo często interweniuje w sprawach dotyczących przewlekłości postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej. Pomagamy głównie w zakresie spraw prowadzonych przez jednostki władzy publicznej, których siedziba znajduje się na terenie powiatu Rzeszowskiego, Jarosławskiego i Przeworskiego.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus