Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Testament podróżny

Szczególny rodzaj testamentu 

Testament podróżny jest szczególnym rodzajem testamentu. Jak sama nazwa mówi testament ten jest sporządzany w warunkach podróży. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie podróży statkiem. Jest to zrozumiała z uwagi na fakt, ze podróże statkiem, zwłaszcza morskim zwykle trwają stosunkowo długi czas. Dodatkowo testament podróżny można również sporządzić w trakcje podróży samolotem, czyli statkiem powietrznym. Instytucja ta jest podobna do możliwości zawarcia małżeństwa przed kapitanem statku.

Kiedy instytucja testamentu podróżnego może znaleźć zastosowanie? 

Instytucja testamentu podróżnego może znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy przyszli małżonkowie znajdują się na polskim statku morskim lub powietrznym. Wynika z tego, że nie ma możliwości sporządzenia takiego testamentu na statku z zagraniczną banderą, nawet wówczas gdy jest to bandera kraju należącego do Unii Europejskiej. Jest to zrozumiałe, gdyż dowódca statku lub jego zastępca musi znać polskie prawo krajowe regulujące zasady zawierania związku małżeńskiego. Testament taki ma formę pisemną. Sporządzenie testamentu w ten sposób zaczyna się od tego, że spadkodawca oświadcza swoją wolę w zakresie ustanowienia spadkobiercy oraz innych rozrządzeń na wypadek śmierci wobec kapitana statku lub jego zastępcy. Kto może być kapitanem statku oraz jakie musi posiadać ta osoba uprawnienia regulują odrębne przepisy branżowe. Dodatkowo przy składaniu tego oświadczenia konieczna jest obecność co najmniej dwóch świadków. Świadkowie Ci powinny być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Świadkami nie powinny być osoby, które na podstawie testamentu dziedziczą po spadkodawcy lub otrzymują inne korzyści. Oświadczenie spadkodawcy jest spisywane przez dowódcę statku lub jego zastępcę. Dokument ten musi spełniać określone wymogi i zawierać wskazane przez przepisy dane. Przede wszystkim ww. dokument musi zawierać całą treść oświadczenia spadkodawcy, a ponadto być podpisany przez spadkodawcę, świadków oraz osobę, która go sporządziła. W niektórych przypadkach spadkodawca nie ma możliwości samodzielnego złożenia podpisu, np. w skutek choroby lub kalectwa. W takiej sytuacji po spisaniu ww. oświadczenie dowódca statku lub jego zastępca nanoszą stosowną adnotację w zakresie przyczyny jaka spowodowała niepodpisanie przez spadkodawcę ww. dokumentu. W sytuacji gdy spadkodawca przebywa na statku, a nie są spełnione przesłanki oraz warunki umożliwiające sporządzenie testamentu podróżnego pozostaje możliwość sporządzenia testamentu w innej formie szczególne, tj. testamentu ustnego. W tym zakresie można uzyskać poradę od adwokata lub radcy prawnego.

Pomoc naszej Kancelarii

W dzisiejszych czasach sporządzanie testamentu podróżnego należy do rzadkości. Należy jednak podnieść, że warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Nasza Kancelaria posiada siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus