Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Testament podróżny

Szczególny rodzaj testamentu 

Testament podróżny jest szczególnym rodzajem testamentu. Jak sama nazwa mówi testament ten jest sporządzany w warunkach podróży. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie podróży statkiem. Jest to zrozumiała z uwagi na fakt, ze podróże statkiem, zwłaszcza morskim zwykle trwają stosunkowo długi czas. Dodatkowo testament podróżny można również sporządzić w trakcje podróży samolotem, czyli statkiem powietrznym. Instytucja ta jest podobna do możliwości zawarcia małżeństwa przed kapitanem statku.

Kiedy instytucja testamentu podróżnego może znaleźć zastosowanie? 

Instytucja testamentu podróżnego może znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy przyszli małżonkowie znajdują się na polskim statku morskim lub powietrznym. Wynika z tego, że nie ma możliwości sporządzenia takiego testamentu na statku z zagraniczną banderą, nawet wówczas gdy jest to bandera kraju należącego do Unii Europejskiej. Jest to zrozumiałe, gdyż dowódca statku lub jego zastępca musi znać polskie prawo krajowe regulujące zasady zawierania związku małżeńskiego. Testament taki ma formę pisemną. Sporządzenie testamentu w ten sposób zaczyna się od tego, że spadkodawca oświadcza swoją wolę w zakresie ustanowienia spadkobiercy oraz innych rozrządzeń na wypadek śmierci wobec kapitana statku lub jego zastępcy. Kto może być kapitanem statku oraz jakie musi posiadać ta osoba uprawnienia regulują odrębne przepisy branżowe. Dodatkowo przy składaniu tego oświadczenia konieczna jest obecność co najmniej dwóch świadków. Świadkowie Ci powinny być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Świadkami nie powinny być osoby, które na podstawie testamentu dziedziczą po spadkodawcy lub otrzymują inne korzyści. Oświadczenie spadkodawcy jest spisywane przez dowódcę statku lub jego zastępcę. Dokument ten musi spełniać określone wymogi i zawierać wskazane przez przepisy dane. Przede wszystkim ww. dokument musi zawierać całą treść oświadczenia spadkodawcy, a ponadto być podpisany przez spadkodawcę, świadków oraz osobę, która go sporządziła. W niektórych przypadkach spadkodawca nie ma możliwości samodzielnego złożenia podpisu, np. w skutek choroby lub kalectwa. W takiej sytuacji po spisaniu ww. oświadczenie dowódca statku lub jego zastępca nanoszą stosowną adnotację w zakresie przyczyny jaka spowodowała niepodpisanie przez spadkodawcę ww. dokumentu. W sytuacji gdy spadkodawca przebywa na statku, a nie są spełnione przesłanki oraz warunki umożliwiające sporządzenie testamentu podróżnego pozostaje możliwość sporządzenia testamentu w innej formie szczególne, tj. testamentu ustnego. W tym zakresie można uzyskać poradę od adwokata lub radcy prawnego.

Pomoc naszej Kancelarii

W dzisiejszych czasach sporządzanie testamentu podróżnego należy do rzadkości. Należy jednak podnieść, że warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Nasza Kancelaria posiada siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus