Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Tryb zastosowania kary porządkowej wobec pracownika

Kiedy można nałożyć karę porządkową? 

Kara porządkowa w ramach odpowiedzialności porządkowej pracownika może być nakładana tylko w ściśle określonym trybie opisanym w kodeksie pracy, niezachowanie tego trybu powoduje, że kara ta jest nałożona z naruszeniem prawa co daje asumpt do jej uchylenia przez sąd. Kara porządkowa może zostać nałożona w dwutygodniowym terminie subiektywnym inaczej względnym od daty powzięcia informacji o popełnieniu przewinienia pracowniczego. Oznacza to, że pracodawca może wymierzyć ww. karę do dwóch tygodni od dnia kiedy dowiedział się o fakcie, że pracownik naruszył swoje obowiązki w sposób przewidziany dla przewinień dyscyplinarnych.  Bieg tego terminu ulega zawieszeniu na czas nieobecności pracownika w pracy. Kara nie może być również nałożona po upływie trzymiesięcznego terminu obiektywnego, inaczej bezwzględnego. Oznacza to, że pracodawca nie może wymierzyć pracownikowi nagany, upomnienia bądź kary pieniężnej za czyn, od którego popełnienia upłynęła 3 miesiące.

Wysłuchanie pracownika 

Przed nałożeniem kary porządkowej pracodawca zobligowany jest w sposób bezwzględny do wysłuchania pracownika. Pracownik ma szansę wytłumaczyć się pracodawcy, wykazać rację na poparcie swojej niewinności. Oczywistym jest, że pracodawca może chociaż nie musi uwzględniać stanowiska pracownika, lecz wysłuchać go musi.

Zawiadomienie pracownika

O zastosowaniu kary pracodawca zawiadamia pracownika koniecznie na piśmie podając datę naruszenia oraz rodzaj przewinienia dyscyplinarnego, którego pracownik się dopuścił. 

Odwołanie do Sądu pracy

Od decyzji pracodawcy pracownik może zgłosić sprzeciw do samego pracodawcy, który ponownie rozpatrzy sprawę. Nie zgłoszenie sprzeciwu w terminie 7 dni pozbawia pracownika możliwości złożenia odwołania do sądu, dlatego nawet w przypadku gdy wiemy, że pracodawca na pewno podtrzyma zastosowanie kary porządkowej w mocy należy złożyć sprzeciw, aby nie pozbawić się możliwości dochodzenia swoich spraw przed sądem. Termin do wniesienia sprzeciwu można przywrócić, ale nie jest to proste, bowiem trzeba wykazać, że wskutek konkretnej przeszkody nie mogliśmy zachować terminu. Pracodawca rozpatruje sprzeciw od zastosowania przedmiotowej sankcji po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej, której ochroną pracownik jest objęty. Opinia ta nie ma jednak charakteru w żadnym wypadku wiążącego, ale oczywiście może wpłynąć na decyzję pracodawcy. Zwykle jednak pracodawcy nie zmieniają treści swojego rozstrzygnięcia w trybie samokontroli.

Uchylenie kary porządkowej przez Sąd

Po negatywnym rozpatrzeniu sprzeciwu pracownik może wnieść odwołanie do Sądu Pracy. W przypadku gdy właściwość miejscowa dotyczy powiatu przeworskiego oraz Jarosławskiego właściwy będzie Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Pracy, w przypadku miasta Rzeszów będzie to Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Pracy. Sąd może uchylić decyzję o zastosowaniu kary porządkowej wobec pracownika, nie może jednak tej kary zmienić.

Wpis do akt osobowych pracownika 

Zawiadomienie u ukaraniu jest usuwane z akt pracowniczych po upływie toku nienagannej pracy lub wcześniej, ale decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy, chociaż może zostać podjęta na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej.

Pomoc radcy prawnego

W sprawach pracowniczych pomagają radcy prawni i adwokaci. Również nasza kancelaria w mieście Przeworsk oraz Jarosław, a także stolicy Podkarpacia Rzeszowie zajmuje się takimi sprawami. Właściciel kancelarii Pani radca prawny Joanna reprezentuję pracowników przed sądem w sporach wynikających ze stosunków prawa pracy.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus