Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej 

Trybunał konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Zgodnie z monteskiuszowską ideą podziału władzy sądownicza, władza wykonawcza oraz ustawodawcza są od siebie niezależne. Nie oznacza to jednak, że władze te nieposiadaną punktów stycznych, nic bardziej mylnego. Elementy władzy sądowniczej są powoływane przez władzę wykonawczą lub przy jej współudziale. Członków Trybunały Konstytucyjnego wybiera sejm.

Historia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce 

Trybunał Konstytucyjny powstała w roku 1982, a więc jeszcze za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie od razu jednak TK zaczął swoją pracę. Początkowo Trybunał miał ograniczone kompetencje co przejawiało się między innymi możliwością odrzucenia uchwały trybunału przez kwalifikowaną większością głosów. Aktualnie wyroki teka cechują się ostatecznością, żaden organ władzy nie może ich podważyć.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 

Od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wymaga się nieskazitelnego charakteru. Nieskazitelny charakter ocenia się na podstawie zachowania sędziego przed objęciem urzędu i sprowadza się do określenia czy zachowanie sędziego w życiu prywatnym i zawodowym nie naruszało zasad etyczno-moralnych oraz prawnych. Nie jest  dopuszczalne jest również, aby sędzia Trybunału angażował się w bieżące spory polityczne, powinna go powiem cechować apolityczność. Sędzia ma prawo mieć poglądy polityczne tak jak każdy człowiek, nie powinien ich jednak uzewnętrzniać.

Zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego

Do zakresu kompetencji Trybunału należy, w szczególności ocena zgodności z prawem ustaw z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie to zadanie jest głównym celem Trybunału Konstytucyjnego, a więc ochrona konstytucji, stanie na jej straży. Oprócz tego Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga czy ustawy są zgodne z ratyfikowanymi umowa międzynarodowymi,  rozpatruje spory kompetencyjne, a także rozpatruje indywidualne skargi konstytucyjne.

Skarga konstytucyjna 

Skargę Konstytucyjną może sporządzić adwokat, radca prawny, a w sprawach podatkowych również doradca podatkowy. Skargę taką może złożyć każdy kto uczestniczył w postępowaniu, którego dotyczy skarga konstytucyjna. Zawodowy Prawnik może również reprezentować skarżącego przed Trybunałem Konstytucyjnym na rozprawie. Jeżeli uważasz, że przepis prawny na podstawie którego wyrokował Sąd w twojej sprawie narusza Konstytucję zapraszam do mojej Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku, bądź Rzeszowie. Jako radca prawny zredaguję dla Ciebie skargę konstytucyjną jeżeli Twoje stanowisko jest zasadne.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus