Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej 

Trybunał konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Zgodnie z monteskiuszowską ideą podziału władzy sądownicza, władza wykonawcza oraz ustawodawcza są od siebie niezależne. Nie oznacza to jednak, że władze te nieposiadaną punktów stycznych, nic bardziej mylnego. Elementy władzy sądowniczej są powoływane przez władzę wykonawczą lub przy jej współudziale. Członków Trybunały Konstytucyjnego wybiera sejm.

Historia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce 

Trybunał Konstytucyjny powstała w roku 1982, a więc jeszcze za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie od razu jednak TK zaczął swoją pracę. Początkowo Trybunał miał ograniczone kompetencje co przejawiało się między innymi możliwością odrzucenia uchwały trybunału przez kwalifikowaną większością głosów. Aktualnie wyroki teka cechują się ostatecznością, żaden organ władzy nie może ich podważyć.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 

Od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wymaga się nieskazitelnego charakteru. Nieskazitelny charakter ocenia się na podstawie zachowania sędziego przed objęciem urzędu i sprowadza się do określenia czy zachowanie sędziego w życiu prywatnym i zawodowym nie naruszało zasad etyczno-moralnych oraz prawnych. Nie jest  dopuszczalne jest również, aby sędzia Trybunału angażował się w bieżące spory polityczne, powinna go powiem cechować apolityczność. Sędzia ma prawo mieć poglądy polityczne tak jak każdy człowiek, nie powinien ich jednak uzewnętrzniać.

Zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego

Do zakresu kompetencji Trybunału należy, w szczególności ocena zgodności z prawem ustaw z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie to zadanie jest głównym celem Trybunału Konstytucyjnego, a więc ochrona konstytucji, stanie na jej straży. Oprócz tego Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga czy ustawy są zgodne z ratyfikowanymi umowa międzynarodowymi,  rozpatruje spory kompetencyjne, a także rozpatruje indywidualne skargi konstytucyjne.

Skarga konstytucyjna 

Skargę Konstytucyjną może sporządzić adwokat, radca prawny, a w sprawach podatkowych również doradca podatkowy. Skargę taką może złożyć każdy kto uczestniczył w postępowaniu, którego dotyczy skarga konstytucyjna. Zawodowy Prawnik może również reprezentować skarżącego przed Trybunałem Konstytucyjnym na rozprawie. Jeżeli uważasz, że przepis prawny na podstawie którego wyrokował Sąd w twojej sprawie narusza Konstytucję zapraszam do mojej Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku, bądź Rzeszowie. Jako radca prawny zredaguję dla Ciebie skargę konstytucyjną jeżeli Twoje stanowisko jest zasadne.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus