Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Prokurator w sprawach administracyjnych

Organy prokuratury nie działają jedynie w zakresie prawa karnego, ale również w niektórych sytuacjach podejmują interwencje w postępowaniach prowadzonych na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, a także na gruncie postępowania administracyjnego. W sprawach administracyjnych do zadań prokuratura należy przede wszystkim dbałość o to, aby postępowania te były prowadzone zgodnie z prawem. Prokurator stoi zatem w tym przypadku na straży sformułowanej w Konstytucji zasadzie praworządności. W tym zakresie prokurator dysponuje konkretnymi uprawnieniami przyznanymi na zasadzie kodeksu postępowania administracyjnego.

Uprawnienia prokuratura

Przede wszystkim prokurator jest uprawniony do zwrócenia się do organu administracji o wszczęcie postępowania administracyjnego. Celem takiego postępowania musi być usunięcie stanu niezgodnego z prawem. Stan taki może polegać, w szczególności na funkcjonowaniu w obrocie prawnym decyzji wydanej bez podstawy prawnej. W takiej sytuacji organ właściwy powinien wydać decyzję o unieważnieniu takiej decyzji, a prokurator jako podmiot sprawujący nadzór nad organami administracji ma prawo żądać wszczęcia przedmiotowego postępowania o unieważnienie ww. decyzji. Prokurator może też brać udział na każdym etapie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli przyłączy się on do konkretnego postępowania administracyjnego ma uprawnienia takie jak strona tego postępowania. Oznacza to, że wszelkie pisma wydane przez organ w sprawie muszą być doręczane także prokuratorowi oraz, że prokurator ma prawo wnosić w przedmiotowym postępowaniu środki zaskarżenia. Jednocześnie organ administracji nie jest kompetentny do oceniania zasadności przyłączenia się prokuratora do postępowania, a jest związany decyzją w tym zakresie podjętą przez prokuratora. Kolejną instytucją umożliwiającą realizację prokuratorowi powierzonych mu przez ustawę zadań w zakresie nadzoru nad procedura administracyjną jest możliwość zgłoszeni sprzeciw wobec ostatecznej decyzji organu administracji, wobec której nie przysługuje już zadanie o jej uchylenie, zmianę, unieważnienie lub wznowienie postępowania w sprawie. Sprzeciw musi zostać wniesiony do organu właściwego, który w razie potrzeby ma obowiązek wstrzymać wykonalność zaskarżonej decyzji. Wniosek skierowany do prokuratora o podjęcie czynności w ramach nadzoru nad działaniem administracji publicznej może również w imieniu zainteresowanego podmiotu sporządzić oraz złożyć adwokat lub radca prawny.

Pomoc  prawna w sprawach administracyjnych

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami, w których zachodzi konieczność podjęcia interwencji przez organy prokuratury. W celu dokonania oceny konkretnego postępowania administracyjnego pod względem przestrzegania przez organ administracji przepisów prawa materialnego oraz procesowego zapraszamy na konsultacje w Kancelarii.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus